Doktor.se

Huggormsbett

Medicinskt granskad

Huggormen är Sveriges enda giftiga orm. Ett ormbett från huggormen är sällan farligt för vuxna friska personer, men du ska alltid söka vård på sjukhus för observation ifall du blivit biten. Av de runt 300 personer som drabbas av huggormsormbett i Sverige läggs cirka 70 personer in på sjukhus, varav ungefär 40 vårdas på intensivvårdsavdelning. Ungefär en gång per decennium dör någon i Sverige på grund av huggormsbett.

Vad ska jag göra om jag fått ett huggormsbett?

Den som har blivit biten av en huggorm ska genast åka till sjukhus för observation. Tänk på att inte åka ensam även om du inte känner dig påverkad av bettet, utan be om hjälp att ta dig till sjukhuset. Om du mår dåligt efter bettet med symtom som till exempel illamående, yrsel, kräkning, magont, kallsvettning, hjärtklappning, svullna läppar eller svårt att andas.

Symtom på huggormsbett

I ungefär en tredjedel alla fall med huggormsbett sprutar ormen inte in något gift, och det blir därför inga symtom. De flesta som får symtom får enbart lokala symtom, som rodnad, smärta och svullnad vid stickstället. En mindre del kan dock få allmänna symtom, till exempel:

Vad kan jag göra för att förebygga huggormsbett?

Att använda stövlar av läder och gummi när du är ute i skog och mark är ett bra sätt att minska risken för huggormsbett. Huggormar är växelvarma djur som värms upp av solen, och ses främst i solvarma sluttningar och backar, men också i öppna skogar och på ängar.

Om olyckan ändå är framme, lämna bettet i fred. Lägg inte is på och försök inte suga ut giftet. Försök att hålla dig lugn och stilla. Barn ska bäras om möjligt. En ormbiten person ska inte köra bil själv.

Behandling vid huggormsbett

Vid huggormsbett ska du alltid åka till sjukhus för observation. Det är viktigt för att snabbt kunna ge rätt behandling vid en eventuell reaktion mot bettet. I många fall behövs ingen behandling, men i allvarligare fall kan det bli aktuellt med antiserum, ett motgift till ormgiftet. Andra läkemedel som kan komma i fråga är till exempel kortison, antihistamin och vätskebehandling.

Orsak till huggormsbett

Huggormar undviker oftast människor, men kan bitas ifall de känner sig hotade. Giftet som kan överföras i bettet använder ormen för att döda sitt byte och smälta det lättare. Huggormens gift innehåller enzymer som ger lokal inflammation med smärta, rodnad och svullnad. I vissa fall kan giftet upphov till allmänna symtom som yrsel, buksmärta, kräkningar, illamående, andningsbesvär och lågt blodtryck.

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du blivit biten av en huggorm bör du söka vård på en akuttmottagning. Särskilt viktigt är det att söka vård

 • för barn under 12

 • för äldre och sköra individer

 • för gravida

 • för allergiker

 • om bettet sitter på andra ställen än armar och ben.

Ring 112 om du har:

 • kräkningar

 • buksmärtor

 • diarré

 • illamående

 • yrsel

 • kalla svettningar

 • hjärtklappning

 • andningsbesvär

 • svullna läppar

 • om svullnaden efter bettet sprider sig snabbt.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Misstänker du att du blivit biten av en huggorm ska du söka vård på en akutmottagning för att observeras i en säker miljö under några timmar, även om du inte känner av några symtom. Barn ska stanna i ett dygn. Om du har frågor och funderingar efter att du har blivit undersökt på sjukhus kan du vända dig till Doktor.se för råd och stöd från våra erfarna sjuksköterskor och läkare.

Frågor och svar om huggormsbett

16 December, 202218 September, 2023