Doktor.se

Kattbett

Medicinskt granskad

Kattbett kan göra ont och orsaka missprydande ärr. Nära fyra av fem kattbett blir infekterade och kräver antibiotikabehandling. Stelkrampsbehandling behövs om du inte vaccinerats. De allra flesta som blivit bitna av en katt blir bra med behandling.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du eller ditt barn blivit biten av en katt och en djupare skada genom huden har uppstått.

Sök vård genast om något av följande stämmer in:

 • Området kring såret är rött, svullet och ömt, eller det rinner var från såret.

 • Du eller ditt barn får frossa, feber eller svårighet att röra en led som är i närheten av skadan.

 • Symtomen förvärras efter att du senast fått vård.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos Doktor.se arbetar många erfarna läkare som kan hjälpa dig att bedöma hur omfattande din skada är. Digital vård är dock inte lämplig för djupare bett som behöver undersökas, tvättas ordentligt och kanske sys. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på många orter, där du kan bli undersökt vid kattbett. Vid djupare skador eller om du behöver vård genast ska du vända dig till en akutmottagning.

Symtom vid kattbett

I ett kattbett som blivit infekterat kan det uppstå

 • svullnad

 • rodnad

 • värme

 • smärta

 • var.

Symtomen på en infektion kan uppstå alltifrån två timmar till två veckor efter bettet, beroende på vilka bakterier som förekommer.

Om bakterierna sprids till blodet drabbas du av sepsis, som är detsamma som blodförgiftning. Ett tecken på att det finns risk för sepsis är om det syns ett rött streck i huden vid bettet. Symtom på sepsis är feber, frossa och en allmän sjukdomskänsla.

Vad kan jag göra själv?

Om du eller ditt barn blivit biten av en katt, följ nedanstående råd:

 • Skölj och rengör såret ordentligt.

 • Lägg på ett bandage.

 • Håll den kroppsdel som blivit biten stilla tills en läkare har undersökt skadan, om den är mer än bara ytlig.

Förebygga kattbett

Här är några saker du kan tänka på för att förebygga risken för kattbett:

 • Klappa inte okända katter, och fråga ägaren innan du gosar med en katt hemma hos någon.

 • När du ska köpa en katt, var noggrann med ditt val, särskilt vad gäller kattens temperament.

 • Se till att uppfostra din katt på ett bra sätt.

 • Var alltid snäll mot katter, egna och andras.

 • Lek inte våldsamma lekar, eftersom en katt kan uppfatta det som en hotfull situation och vilja försvara sig.

Behandling av kattbett

Vid ytliga sår kan du själv tvätta såret och behöver inte söka vård. Om det rör sig om ett djupare sår behöver du hjälp. Din läkare kan då ta ställning till om bettet behöver sys.

Annan behandling kan också vara nödvändig:

 • Antibiotikabehandling behövs vid sårinfektion och kan i vissa fall även ges för att förebygga en infektion.

 • Stelkrampsbehandling kan också behövas, om det var länge sedan du blev vaccinerad eller om du inte blivit vaccinerad tidigare. Då kan du få antikroppar mot stelkramp i en spruta och samtidigt vaccin mot stelkramp.

 • Kirurgi kan vara nödvändigt vid mer allvarliga bett.

 • Sjukhusvård behövs om du skulle drabbas av blodförgiftning eller rabies.

Varför bits katter?

Katter kan gå till attack om de upplever en situation som hotande. En anledning till små bett av katter är att katten råkar bitas och rivas under en lek. Det är vanligast att bli biten på händerna, armarna eller i ansiktet. Kattens tänder är spetsiga och även små sår kan bli djupa. Det gör att bakterier och andra mikroorganismer kan hamna djupt ner vid ett bett och risken för infektion är därför stor. Uppemot fyra av fem kattbett blir infekterade.

Orsak till infektion efter kattbett

Kattens tänder är spetsiga och även små sår kan bli djupa. Det gör att bakterier och andra mikroorganismer kan hamna djupt ner vid ett bett och risken för infektion är därför stor. Uppemot fyra av fem kattbett blir infekterade. Bakterierna kommer från kattens mun och kan antingen tillhöra kattens normala bakterieflora eller komma från något bytesdjur som katten tidigare fångat.

Ofta beror en infektion på flera olika slags bakterier, vilket kallas för en blandinfektion. Pasteurella multocida är den vanligast förekommande bakterien vid kattbett. Även streptokocker är vanliga. Andra bakterier som kan påvisas efter kattbett är bartonella henselae, anaeroba bakterier (ofta fusobacterium species pluralis och bacteroides species pluralis) och gula stafylokocker (stafylococcus aureus).

Det är högre risk att bettet infekteras om

 • du blivit biten på handen

 • du är över femtio år

 • ditt immunförsvar är nedsatt.

Frågor och svar om kattbett

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-12-02Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-19