Doktor.se

Erektil dysfunktion

Medicinskt granskad

Svårt att få stånd

Erektil dysfunktion kallades tidigare impotens och innebär svårigheter att få en erektion som är tillräckligt hård för att kunna ha sex. Att ha svårt att få stånd då och då är inte något skäl för oro, men om svårigheterna varar under en längre tid kan det påverka självförtroendet och även ge relationsproblem. Erektionsproblem kan också vara ett tecken på en underliggande sjukdom som borde behandlas, till exempel olika former av hjärtsjukdom.

Vad är erektil dysfunktion?

Erektil dysfunktion är en oförmåga att få tillräckligt hård erektion och/eller ha kvar en hård erektion tillräckligt länge för att kunna ha sex. Det är något som drabbar de flesta män någon gång i livet.

Problemen ökar med ökande ålder och brukar mätas utifrån en hårdhetsskala:

0 – penis blir inte större

1 – penis blir större men blir inte hård

2 – penis blir hård, men inte tillräckligt för penetrering

3 – penis blir tillräckligt hård för penetrering, men inte fullständigt hård

4 – penis blir fullständigt hård

Studier visar att upp mot varannan man över 40 år anser sig ha någon grad av erektil dysfunktion. En svensk studie visar att 30 procent av männen i åldern 50–80 år inte kunde genomföra samlag utan hjälpmedel.

Få hjälp med dina potensbesvär nu

Snabb hjälp i appen via våra erfarna läkare. Vid behov skriver vi ut potensmedel men hjälper också till om du bara vill förnya dina recept.

Orsaker till erektil dysfunktion

Att få stånd är en komplex process som involverar hjärnan, våra hormoner, tankar, känslor, nerver, muskler och blodkärl. Det finns därför en mängd olika saker som kan ligga bakom erektil dysfunktion. Ofta kan orsaken vara en kombination av fysiska och psykiska faktorer. Det kan till exempel finns en fysiologisk orsak som gör att det tar lite längre tid att få stånd, som leder till oro och ångest över att det inte fungerar som normalt, vilket i sin tur förvärrar problemen. 

Om erektil dysfunktion uppstår plötsligt, alternativt kommer och går i olika situationer, är det vanligare att orsaken är psykisk. Om problemen däremot kommer gradvis över längre tid är orsaken oftare fysisk.

Fysiska orsaker till erektil dysfunktion

I många fall är det fysiska orsaker som orsakar problemen, särskilt med ökande ålder.

Här är några vanliga exempel:

Psykiska orsaker till erektil dysfunktion

Hjärnan och hela känslolivet har en nyckelroll i förmågan att få erektion. Det finns många psykiska faktorer som kan ligga i vägen för sexlusten och göra det svårt att få erektion. Psykiska faktorer är den vanligaste orsaken till erektionsproblem hos yngre.

Här är några exempel:

Symtom på erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion ger symtom som:

 • att det är svårt att få erektion

 • att det är svårt att ha kvar erektionen tillräckligt länge

 • minskad sexlust

Vad kan jag göra själv?

Även om det är livsstilsfaktorer som kan ligga bakom en sviktande erektion är det svårt att få tillräcklig effekt av en förändrad livsstil när problemen redan har uppstått. Livsstilsåtgärder är ett bra komplement till annan behandling.

En livsstilsåtgärd som är värd att satsa på är att träna regelbundet, och då särskilt träning som gör dig riktigt svettig och andfådd. Det kan förbättra erektionsförmågan, visar studier.

Här är fler exempel på saker du kan tänka på för att inte få förvärrade erektionsproblem:

 • se till att få och sköta eventuell behandling mot diabetes, hjärtsjukdom och andra kroniska sjukdomar

 • se till att få hjälp mot ångest, depression och andra psykiska sjukdomar

 • sluta röka

 • begränsa ditt intag av alkohol, eller sluta helt

 • träna regelbundet

 • undvik övervikt, särskilt runt magen

 • undvik långvarig stress

Behandling vid erektil dysfunktion

Vid erektil dysfunktion ges behandling som anpassas beroende på vad som orsakat problemen. Om orsaken är en annan sjukdom kan den behöva behandlas. Därefter kan din läkare rekommendera olika typer av behandling, förklarar risker och nytta med olika behandlingar och tillsammans med dig komma fram till en metod som passar.

Här är exempel på olika typer av behandling som används:

 • Om problemen beror på lågt testosteron används tillskott av testosteron i form av injektioner var tredje månad, eller gel som tas varje dag.

 • Läkemedel i form av tabletter. Det finns många olika slags tabletter att välja mellan. De verkar genom att öka blodflödet till penis när lusten triggats igång naturligt. De påverkar inte sexlusten. Den här behandlingen är inte lämplig för personer som har hjärtsvikt, hjärtproblem eller tar läkemedel mot kärlkramp.

 • Läkemedel i form av injektion i penis eller läkemedel som förs in i urinröret. Fungerar genom att vidga blodkärlen i penis så blodflödet ökar. Till skillnad från tabletterna krävs inte sexuell stimulans, utan du får stånd även om du inte är sexuellt stimulerad. 

 • Behandling med psykoterapi används om besvären har psykologiska orsaker eller som komplement till annan behandling.

 • Andra hjälpmedel, till exempel penisring eller vakuumpump för att öka blodflödet.

 • Kirurgisk behandling används på ett fåtal om andra metoder inte fungerat. Det kan röra sig om implantat av en protes eller att rekonstruera kärl till penis.

När bör jag söka hjälp?

Om du har återkommande problem med att få stånd bör du söka hjälp.

Få hjälp med dina potensbesvär nu

Snabb hjälp i appen via våra erfarna läkare. Vid behov skriver vi ut potensmedel men hjälper också till om du bara vill förnya dina recept.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar sjuksköterskor, barnmorskor och läkare som kan bedöma dina symtom och ge råd. Om vi bedömer att det behövs kan vi hänvisa vidare för utredning och behandling. Om du redan genomgått utredning och fått behandling utskriven kan vi i vissa fall hjälpa dig med receptförnyelse. Kontakta oss för en individuell bedömning. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om erektil dysfunktion

Här har vi samlat några korta frågor och svar om erektil dysfunktion.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-04-05Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20

Relaterade artiklar

Här kan du läsa fler artiklar vi skrivit i ämnen som kan intresserar dig.