Doktor.se

Prostataförstoring

Prostatan är en körtel som omger urinröret. Den ligger mellan urinblåsan och penis och bildar en vätska som ingår i sperman. Med åldern är det vanligt att prostatan växer och trycker på urinröret så att det blir svårt att kissa. Vissa får också problem att få erektion. Det finns hjälp att få.

Vad är godartad prostataförstoring?

Prostatan är en körtel som ligger runt om urinröret, mellan urinblåsan och penis, och bildar en vätska som ingår i sperman. Om prostatakörteln förstoras kan den klämma åt urinröret och göra det svårt att kissa. Att urinröret kläms ihop leder till ett ökat motstånd som urinblåsan behöver övervinna, vilket gör att det blir svårare att tömma blåsan. När blåsan därför måste pressa hårdare för att tömmas, blir muskeln i blåsan starkare och till slut överaktiv. Det leder till problem med att lagra urin i blåsan. 

Godartad ökning av mängden prostatavävnad kallas för benign prostatahyperplasi som förkortas BPH, och leder med tiden till förstoring av prostatakörteln.

Orsak till godartad prostataförstoring

Det är okänt varför prostatan förstoras, men problemet ökar med åldern och manliga könshormoner tros påverka. Ungefär hälften av alla män över 60 år och ca 80 procent av män över 80 år har godartad prostataförstoring.

Symtom på godartad prostataförstoring

Bara ungefär hälften av de som har en förstorad prostata får symtom, men för dessa är det vanligt att få något eller flera av symtomen listade nedan. Symtomen vid godartad prostataförstoring kan delas in i två huvudgrupper; problem med att lagra urin i blåsan eller problem med att tömma blåsan.  

Lagringssymtom:

 • Du blir kissnödig oftare än vanligt.

 • Du kissar bara små volymer.

 • Du behöver gå upp och kissa på natten.

 • Du blir kissnödig väldigt plötsligt.

 • Du får problem med urinläckage.

 • Det gör ont när urinblåsan fylls. 

Tömningssymtom:

 • Du får svårt att komma igång med att kissa.

 • Du får svagare stråle när du kissar

 • Strålen avbryts flera gånger när du kissar.

 • Du får svårt att helt tömma urinblåsan utan att trycka på.  

 • Du får känslan av att blåsan inte är tömd fast du precis har kissat.

 • Du får problem med att det droppar urin efter att du kissat.

 • Det kan göra ont och svida när du kissar.

 • Du kan få ont över blåsan, på grund av ett successivt ökat tryck.

Oftast är besvären oförändrade under lång tid, men ibland kan besvären minska av sig själv och sedan komma tillbaka igen, utan att storleken på prostatan förändras. 

Ibland kan den förstorade prostatan även göra det svårt att få erektion eller behålla erektionen. 

Om du har haft besvär på grund av en förstorad prostatakörtel under lång tid, kan det ge följder:

 • Bakterier kan bildas i urinblåsan om den aldrig riktigt töms, och leda till upprepade urinvägsinfektioner.

 • Urin som ligger kvar i blåsan kan också leda till att det bildas kristaller, som kan klumpa ihop sig och bilda blåssten. Det gör att besvären med att kissa förvärras. 

 • Långvariga prostatabesvär kan leda till att urinblåsan töjs ut. Det kan i sin tur göra att du drabbas av så kallad överrinningsinkontinens, som innebär att du kissar i små skvättar. 

 • Det kan gå så långt att du inte kan kissa alls och får väldigt ont i magen. Det kallas för urinstämma och kräver akut hjälp med att tömma blåsan.

 • På sikt kan ett ökat tryck av en ständigt fylld urinblåsa skada njurarna och leda till njursvikt

 • Prostatans blodkärl kan blöda både ofta och mycket på grund av en förstorad prostata, och göra att du kissar blod.  

Vad kan jag göra själv?

Det finns vissa saker du kan prova själv om du har problem på grund av godartad prostataförstoring:

 • Om du ofta behöver gå upp och kissa på natten kan du försöka dricka mindre på kvällen. 

 • Om du har problem med att tömma urinblåsan ordentligt, kan du försöka med så kallad trippelvattenkastning. Det innebär att du försöker kissa igen bara några minuter efter att du kissat, och om det då kommer mer urin så provar du att kissa en tredje gång efter ytterligare några minuter.

Behandling av godartad prostataförstoring

Godartad prostataförstoring behöver bara behandlas om du tycker att symtomen är besvärande. Det kan exempelvis upplevas svårt och begränsande att ständigt behöva närhet till en toalett. 

Om du behöver behandling finns det flera alternativ att välja mellan:

 • Du kan få behandling med läkemedel. Det finns två huvudgrupper med läkemedel mot prostataförstoring; alfareceptorblockerare och 5-alfa-reduktashämmare. 

 • Du kan bli behandlad med värmebehandling, till exempel behandling med mikrovågor, laser eller vattenånga. Vanligast är behandling med mikrovågor. Värmebehandling görs med tunna instrument som förs till prostatan genom urinröret. Värme mot vissa delar av prostatan gör att de förstörs, så att prostatan blir mindre och besvären minskar.

 • Du kan få genomgå operation. Det finns två olika typer av operationer för att minska en förstorad prostata. TURP, eller transuretal resektion av prostata, innebär att läkaren för upp ett smalt instrument genom urinröret och sedan hyvlar bort delar av prostatakörteln med ett litet elektriskt redskap. Om de förstorade delarna av prostatakörteln behöver tas bort, görs istället ett snitt under naveln.  

 • Du kan behandlas med kateter i urinblåsan. Det behövs till exempel om du inte kan kissa alls. Denna behandling får du tillfälligt i väntan på annan behandling eller efter att du genomgått operation och behöver läka.

Läkemedel som används för att behandla godartad prostataförstoring är till exempel:

 • läkemedel som gör att prostatakörteln minskar i storlek, så kallade 5-alfa-reduktashämmare.

 • läkemedel som gör att musklerna runt prostatakörteln och urinröret slappnar av, så kallade alfareceptorblockerare. 

 • läkemedel från båda grupperna ovan i kombination för att få bättre effekt, om det inte hjälper tillräckligt med en av behandlingarna.

Om du har svårt att få eller behålla din erektion kan du få behandling med läkemedel mot erektionsproblem. Läs mer om dessa i texten om erektil dysfunktion. Om du har stora problem med urininkontinens kan du få läkemedel som hjälper mot detta.  

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har symtom som du tror kan bero på godartad prostataförstoring. Det är viktigt att du söker vård vid den här typen besvär för att ta reda på vad det är som är orsaken.

Sök vård direkt om du har väldigt ont i magen och svårt att kissa.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning av symtom och vid behov läkemedel på recept. Om vi bedömer att det behövs kan vi hänvisa dig vidare till fysisk vård. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter.

Frågor och svar om prostataförstoring

Några frågor och svar kring prostataförstoring.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-04-05Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20