Doktor.se

Pungbråck

Medicinskt granskad

Om pungen blir svullen kallas det ofta för pungbråck. Det kan bero på flera olika saker, och det är bra att bli undersökt av en läkare för att få hjälp att reda ut vad det beror på. I många fall behövs inte någon behandling, men vissa tillstånd kan behöva opereras. Om du plötsligt får svullen pung och dessutom har mycket ont ska du söka vård akut.

Orsaker till svullen pung

Pungen kan bli svullen av flera olika anledningar.

Det kan till exempel bero på:

Behandling vid svullen pung

Vilken behandling som ges beror på vad som ligger bakom besvären. I vissa fall behövs inte någon behandling, i andra fall kan det bli aktuellt med antibiotika. Vissa tillstånd som ger svullen pung kräver en operation.

När bör jag söka vård?

Om du eller ditt barn får en svullnad i pungen bör du söka vård.

Du bör söka vård direkt om du plötsligt blir svullen i pungen och har mycket ont.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om pungen blir svullen behöver du en fysisk undersökning av läkare för att ta reda på vad det är. Doktor.se har fysiska mottagningar på ett flertal orter som du kan vända dig till. Om du blir svullen och det gör mycket ont bör du genast söka vård akut på sjukhus.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-03-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20