Sarkoidos

Sarkoidos innebär att något eller några av kroppens organ drabbas av en överdrivet kraftig immunreaktion. I minst 90 procent av fallen drabbas lungorna, vilket kan ge hosta, bröstsmärta och andfåddhet. Många med sarkoidos har dock inga symtom alls. De flesta som insjuknar i sarkoidos blir friska, men vissa kan få bestående besvär. Sarkoidos drabbar huvudsakligen vuxna och sällan barn.

Vad är sarkoidos?

Det finns två olika typer av sarkoidos, akut sarkoidos och icke akut sarkoidos. Medan akut sarkoidos har ett snabbt insjuknande har icke akut sarkoidos ett mer smygande förlopp.

Akut sarkoidos kan yttra sig på olika sätt: 

 • Löfgrens syndrom ger en allmän sjukdomskänsla som kommer plötsligt, vanligast under vårvintern.
 • Heerfordts syndrom är ovanligare och ger feber samt olika symtom i ansiktet.
 • Enbart inflammation i ögats regnbågshinna.

Icke akut sarkoidos är den vanligaste formen och påverkar oftast lungan. Där kan sjukdomen ge andfåddhet, hosta och bröstsmärta.

Den kan även drabba flera andra organ, som till exempel:

De som drabbas av Löfgrens syndrom eller Heerfordts syndrom blir oftast bra av sig själva inom ett år. Även den akuta inflammationen i ögats regnbågshinna går oftast över spontant. De icke-akuta formerna kvarstår ofta längre och ger ibland bestående besvär i de organ som drabbats.

Orsak till sarkoidos

Orsaken till sarkoidos är inte klarlagd. Mycket talar för att ett smittämne tar sig in i kroppen och triggar immunförsvaret att sätta igång en överdrivet kraftig reaktion. Detta skulle kunna förklara att många insjuknar i sarkoidos under vårvintern. Det verkar också finnas en ärftlig faktor. Har du en nära genetisk släkting som fått sarkoidos har du fyrdubblad risk att själv få sjukdomen.

Symtom på sarkoidos

Akut sarkoidos ger olika symtom beroende på vilken form du har drabbats av:

 • Löfgrens syndrom kan ge feber, trötthet, torrhosta, tryckkänsla över bröstet, muskelvärk, ledvärk, knölros (ömmande, upphöjda blåröda hudutslag på framsidan av underbenet) och smärta i fotled och senskidor.
 • Heerfordts syndrom kan ge ljuskänslighet, värk i ögonen, dimsyn, feber, svullna och ömma spottkörtlar och ansiktsförlamning.
 • Enbart inflammation i ögats regnbågshinna kan ge ljuskänslighet, värk i ögonen och dimsyn.

Icke-akut sarkoidos ger främst symtom i lungorna, men kan även involvera andra organ.

Exempel på symtom vid ett långsamt insjuknande är:

 • hosta
 • mildare bröstsmärta
 • andfåddhet
 • viktnedgång
 • störningar i hjärtrytmen
 • blåvioletta hudförändringar i ansiktet
 • påverkan på ansiktsmuskler

Ungefär en tredjedel av alla som insjuknar i sarkoidos, akut eller icke akut, upplever symtom som feber, orkeslöshet, svettningar under natten och viktnedgång. Symtomen på sarkoidos har dock stora individuella skillnader från person till person. Vissa har inga symtom alls, och sjukdomen kan då upptäckas av en slump, till exempel vid en lungröntgen.

Behandling vid sarkoidos

Vilken behandling du får vid sarkoidos beror på vilket organ som drabbats. Om du har lungsarkoidos läker sjukdomen ofta ut utan behandling.  Vid besvärande hosta och andfåddhet kan läkemedelsbehandling vara aktuell, det finns flera olika läkmedel som används. Om din sarkoidos påverkar hjärtat kan du komma att få hjärtmedicin eller pacemaker.

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du har sarkoidos bör du söka vård på en vårdcentral för en läkarbedömning. Om du tillfrisknat från Löfgrens syndrom och upplever långvarig trötthet, lätt feber eller torrhosta ska du också söka vård, eftersom det då kan bli aktuellt med en lungröntgen.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid sarkoidos behövs fysisk undersökning och provtagning. Doktor.se har fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Frågor och svar om sarkoidos

Några frågor och svar ring sarkoidos.

Varför får man sarkoidos?

Orsaken till sarkoidos är inte känd, men förloppet verkar innefatta en överdriven immunförsvars-reaktion. Har du en nära genetisk släkting som har sarkoidos har du fyrdubblad risk att utveckla sjukdomen.

Hur kan sarkoidos påverka min hud?

I Löfgrens syndrom, en av de akuta formerna av sarkoidos, kan knölros utvecklas. Det är ett rodnat, upphöjt, smärtsamt utslag på underbenets framsida. Du kan också få blåvioletta hudförändringar i ansiktet.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2020-12-03
Granskare: Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
Senast granskad: 2022-04-22
 • Öppet alla dagar i veckan
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med