Doktor.se

Kattallergi

Medicinskt granskad

Kattallergi är mycket vanligt och innebär att du är överkänslig mot olika proteiner som finns i katters hud, hår, saliv eller urin. Det är vanligt med symtom som rinnsnuva, nysningar och ögon som kliar.

Orsak till kattallergi

Vid kattallergi har du fått en överkänslighet mot vissa allergiframkallande ämnen, så kallade allergener, som finns hos katt. Det är inte nödvändigtvis pälsen i sig som orsakar reaktionen, utan små proteiner från kattens hud, saliv eller urin som fastnar i pälsen. Immunsystemet producerar antikroppar mot dessa proteiner, och när du kommer i kontakt med katter startas därför en allergisk reaktion.

Symtom på kattallergi

Symtom som ofta förekommer vid allergi mot katt är:

Du kan också få astmasymtom med pipande andning, hosta och svårt att andas. Vissa får även hudsymtom, som eksem och klåda.

Behandling vid kattallergi

Den viktigaste delen av behandlingen är att undvika de situationer som utlöser symtom. Vid tillfällen när du kommer att vara i närheten av katter kan du förbereda med receptfria läkemedel, till exempel tabletter som innehåller antihistamin. Det finns flera olika sorter att välja mellan, fråga gärna apotekspersonalen om råd och prova dig fram till det som fungerar bäst för dig. 

Om du har svårare besvär av kattallergi som inte går över med receptfri behandling kan en läkare skriva ut läkemedel på recept.

När bör jag söka vård?

Om du är vuxen och misstänker att du är allergisk mot katt, och receptfria mediciner inte hjälper bör du kontakta vården för att få hjälp att bedöma symtomen. 

Om du har ett barn med symtom på allergi eller astma som blir sämre när barnet träffar katter bör du också få hjälp med en bedömning.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig bedöma symtom och ge dig råd. Vid behov kan vi skriva ut recept, eller hänvisa dig vidare till fysisk vård. Vi har även fysiska vårdcentraler på vissa orter.

Frågor och svar om kattallergi

14 April, 20204 September, 2023