Doktor.se

Nötallergi

Medicinskt granskad

Jordnötsallergi och nötallergi innebär att du får en allergisk reaktion när du äter jordnötter eller nötter. Vanliga symtom är utslag, andningsbesvär och att du svullnar i läpparna, tungan eller halsen. Hur allvarliga symtomen blir varierar men i vissa fall kan de bli livshotande.

Jordnötter är trots namnet inte en nöt utan en slags ärta. Därför är jordnötsallergi och nötallergi två olika sorters allergier. Det innebär att du inte nödvändigtvis behöver vara allergisk mot nötter för att du inte tål jordnötter.

Orsaker till jordnöts- och nötallergi

En äkta allergisk reaktion på jordnötter eller nötter sker när kroppens immunförsvar misstar proteinet i jordnötter och nötter för något som är skadligt. Då frigörs ämnen i blodet som gör att symtom som klåda och svullnad uppstår. Du kan få en allergisk reaktion om du:

 • äter jordnötter eller nötter

 • äter livsmedel som har varit i kontakt med jordnötter eller nötter, så kallad korskontaminering

 • har luftburen jordnöts- eller nötallergi och det finns jordnötter eller nötter i närheten

Du kan även ha en korsallergi mot nötter vilket innebär att om du är allergisk mot till exempel björkpollen, är du ofta även överkänslig mot nötter. Detta på grund av att det finns allergener i nötter som liknar det ämne som finns i björkpollen. Har du jordnötsallergi kan du få en korsreaktion på sojaprotein. Korsallergier ger i allmänhet inte lika svåra reaktioner som äkta allergier.

Varför vissa utvecklar en allergi mot jordnötter eller nötter är inte klarlagt men det finns en större risk om genetiska föräldrar eller syskon har allergi eller astma. Även uppväxtmiljön är en påverkande faktor.

Jordnötsallergi och nötallergi hos barn

Jordnöts- och nötallergi är bland de vanligaste matallergierna hos barn. Runt fem procent utvecklar någon form av allergi mot jordnötter eller nötter. Har du fått en av dessa allergier som barn har du oftast kvar denna livet ut.

Om ditt barn har jordnöts- eller nötallergi bör du informera förskola och skola om hur de ska agera vid en allergisk reaktion.

Exempel på olika typer av nötallergi

Jordnötter är ingen nöt utan tillhör släktet baljväxter och räknas som en ärta. Trots detta brukar jordnötsallergi nämnas i samband med nötallergi. Det går att vara allergisk mot både jordnötter och nötter men det behöver inte vara så.

Det finns flera olika nötter som kan trigga igång en allergisk reaktion. Det vanliga är att du endast är allergisk mot en typ av nöt men du kan även vara allergisk mot flera. Exempel på nötter som kan orsaka en allergisk reaktion är: 

 • Hasselnötter

 • Valnötter

 • Pekannötter

 • Pistagenötter

 • Paranötter

 • Cashewnötter

 • Mandel

Det förekommer även allergi mot pinjenötter och kokos men då dessa tillhör släktet frö och frukt kan nöt- eller jordnötsallergiker oftast äta dessa.

Symtom på allergi mot jordnötter eller nötter

Symtom vid en allergisk reaktion på jordnötter eller nötter skiljer sig från person till person. För de flesta kommer symtomen inom några minuter men även detta kan variera. De vanligaste symtomen är:

 • att näsan rinner

 • att det uppstår klåda, svullnad eller rodnad på huden

 • att det kliar runt munnen eller i halsen

 • att mun eller hals svullnar

 • att du får ont i magen, till exempel diarré eller förstoppning

 • att du får svårt att andas

Allergi mot jordnötter eller nötter kan ge mycket allvarliga symtom. En allergisk reaktion kan börja med lindriga symtom som sedan övergår till att bli mer allvarliga. Utan behandling kan de bli livshotande. Den allvarligaste formen av allergisk reaktion kallas allergisk chock eller anafylaxi, och ger symtom som:

 • andnöd

 • hög puls

 • yrsel

 • svullnad i mun och hals

Om du har något av dessa symtom ska du genast söka akutvård genom att ringa 112. 

Luftburen allergi ger inte anafylaxi

Personer som är allergiska mot nötter eller jordnötter kan bli rädda för att få livshotande reaktioner så fort de känner lukten av nötter eller jordnötter, eller om någon i närheten äter det de inte tål. I vissa falla kan rädslan göra att de undviker sociala sammanhang och resor och bär på en ständig oro. Det förekommer också att doften av nötter eller jordnötter utlöser panikångest och en rädsla för att dö. Därför är det viktigt att känna till att experter är överens om att allergen från nötter och jordnötter i luften inte ger anafylaxi. Mycket känsliga personer kan få symtom om allergener finns i luften på nära håll, till exempel rinnande näsa eller irritation i halsen. Det kan kännas obehagligt, men det kommer inte bli en livshotande reaktion. Det är också viktigt att känna till att doften av nötter sprids längre än de allergen som kan ge reaktioner. De proteiner, allergener, som kan utlösa en allergisk reaktion är relativt tunga och bärs inte genom luften långa sträckor, maximalt någon eller några meter.

Diagnos och utredning vid jordnötsallergi och nötallergi 

För att utreda om du har diagnosen jordnötsallergi eller nötallergi får du berätta om dina symtom och upplevelser. I vissa fall görs en mer utförlig allergiutredning. Då får du göra ett pricktest på huden och lämna blodprov för att se om blodet innehåller antikroppar mot vissa proteiner som finns i jordnötter och nötter.

Behandling vid jordnötsallergi eller nötallergi

Den viktigaste behandlingen vid jordnöts- eller nötallergi är att helt enkelt inte äta de nötter du inte tål. Var noga med att läsa på innehållsförteckningen på matvaror för att kontrollera om det finns jordnötter eller nötter i.

Det går även att ta allergitabletter mot lindrigare allergiska reaktioner. Vid svår allergi finns läkemedel som läkare skriver ut på recept.

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du eller ditt barn har jordnöts- eller nötallergi bör du kontakta vården för att få hjälp med att bedöma symtomen. 

Vid en pågående kraftig allergisk reaktion ska du genast söka vård genom att ringa 112.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra erfarna sjuksköterskor och läkare kan ge dig råd och göra en bedömning av dina symtom. Vi hjälper dig med behandling och om det behövs skriver vi ut läkemedel på recept.

Frågor och svar om jordnöts- och nötallergi

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-02-17Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-08-21