Doktor.se

Veteallergi

Veteallergi är en ovanlig form av matallergi som ger en allergisk reaktion mot protein i vete. Allergi mot veteprotein blandas lätt ihop med glutenintolerans, men det är två helt olika typer av reaktioner.

Orsaker till veteallergi

Veteallergi är den vanligaste spannmålsallergin. Vid veteallergi har kroppen bildat allergiantikroppar, så kallade IgE-antikroppar, mot veteprotein som finns i vetemjöl och produkter som tillverkas av vete. När du äter något som innehåller vete startar då en allergisk reaktion. Veteallergi är vanligast hos barn och kan i vissa fall växa bort med åren. Sjukdomen blandas ofta ihop med glutenintolerans och glutenallergi, men det är olika tillstånd. 

Det finns många olika sorters protein i vete, och gluten är ett av dem. Vilket protein som gett upphov till allergi varierar. Personer som är allergiska mot veteprotein kan i många fall tåla gluten men få en allergisk reaktion av något annat protein i vete. 

De som säger glutenallergi menar ofta glutenintolerans som inte är en allergi utan en autoimmun sjukdom som triggas av gluten från vete och andra spannmål som innehåller gluten.

En allergisk reaktion mot veteprotein kan också bero på en korsallergi, där grundorsaken är allergi mot gräspollen.

Symtom vid veteallergi

Reaktionen vid veteallergi kommer i de flesta fall snabbt i samband med att den som är allergisk fått i sig veteprotein från maten. Det förekommer även reaktioner av att andas in vetemjöl.

Symtom vid veteallergi är till exempel:

För vissa personer kan veteprotein ge en mycket stark allergisk reaktion som kallas anafylaxi eller allergisk chock. Vid tecken på anafylaxi, som svullnad i hals och luftvägar, svårigheter att andas, yrsel eller svimning ska du kontakta vården akut genom att ringa 112.

Behandling vid veteallergi

Innan en behandling påbörjas är det viktigt att säkerställa att det rör sig om veteallergi. Vid konstaterad veteallergi är den viktigaste delen av behandlingen att utesluta veteprotein ur kosten. 

För att få hjälp att lära dig vilken mat som innehåller veteprotein, och hur du ska anpassa kosten för att säkerställa att måltiderna innehåller alla nödvändiga näringsämnen får du hjälp av en dietist.

Mindre besvär av veteallergi kan lindras med allergitabletter på samma sätt som till exempel pollenallergi. Vid akuta reaktioner finns receptbelagd behandling som lindrar och dämpar symtomen.

När ska jag söka vård?

Du bör söka hjälp om du tror att du eller ditt barn har veteallergi. Det är viktigt att få hjälp att bedöma symtomen och få rätt diagnos innan eventuell omläggning av kosten.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig bedöma symtom och ge dig rådgivning och behandling. Vid behov kan vi även hänvisa vidare till fysisk vård för utredning. Doktor.se har också fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-05-06Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-04