Doktor.se

Glutenintolerans

Medicinskt granskad

Glutenintolerans, som också kallas celiaki, är en reaktion mot gluten som du får i dig via mat. Gluten är ett protein som finns i vete, korn och råg. Reaktionen gör att tunntarmen blir inflammerad, vilket hindrar upptaget av näring från maten.

Orsaken till glutenintolerans

Vid glutenintolerans ger mat som innehåller gluten upphov till en autoimmun reaktion i tunntarmen. En autoimmun reaktion innebär att immunsystemet reagerar på kroppens egna vävnader. I det här fallet sätter gluten igång en reaktion riktad mot tarmluddet inuti tunntarmen. Med tiden gör reaktionen att tarmluddet förstörs och försvinner. Tarmluddet är viktigt för kroppens förmåga att ta upp näring, och utan fungerande tarmludd blir det svårt att upp näringsämnen från maten.

Reaktionen kan brytas genom att helt utesluta gluten ur kosten. Ordet intolerans är därför inte helt rättvisande, eftersom det kan uppfattas som att kroppen tål gluten sämre. I själva verket tål kroppen inte gluten alls. Gluten är ett protein som finns i vete, korn och råg och alla livsmedel som innehåller dessa råvaror.

Symtom vid glutenintolerans hos vuxna

Symtomen vid glutenintolerans varierar mycket från person till person. Obehandlad glutenintolerans hos vuxna ger problem som kan kopplas till mag-tarmkanalen som:

Många vuxna med obehandlad glutenintolerans får också andra typer av besvär som:

Symtom vid glutenintolerans hos barn

Symtomen vid glutenintolerans kan skilja sig mycket, och ibland är det svårt att förstå att besvären är tecken på glutenintolerans. Det är vanligt att barn med glutenintolerans har problem från mag-tarmkanalen som:

Svårigheten att ta upp näring från maten kan ge symtom som:

  • Försämrad tillväxt

  • Viktnedgång

  • Anemi, blodbrist

  • Sår i munnen

  • Irritabilitet

  • Försenad pubertet

Behandling vid glutenintolerans

Innan behandling påbörjas är det viktigt att säkerställa att det rör sig om glutenallergi. Behandlingen går ut på att helt undvika gluten genom glutenfri kost. Glutenintolerans går inte över, utan du behöver äta glutenfri kost hela livet.

För att få hjälp att lära dig om vilken mat som innehåller gluten, och hur du ska anpassa kosten för att se till att du får i dig alla nödvändiga näringsämnen får du hjälp av en dietist.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om du tror att du eller ditt barn har celiaki. Symtomen vid celiaki kan påminna om symtomen vid andra sjukdomar, så det är viktigt att du får hjälp att bedöma besvären så du får rätt diagnos.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig bedöma dina symtom och ge dig rådgivning och behandling. Vid behov kan vi remittera dig vidare till fysisk vård för utredning. Doktor.se har även fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Frågor och svar om glutenintolerans

Några korta frågor och svar kring glutenintolerans.

14 April, 202019 September, 2023