Doktor.se

Peniscancer

Medicinskt granskad

Peniscancer är en typ av hudcancer på förhuden eller ollonet, som främst drabbar äldre män. Det finns flera möjliga behandlingar, men ju tidigare du söker vård desto bättre är dina chanser att behålla din förmåga att kissa och få stånd.

Vad är peniscancer?

Alla vävnader i kroppen förnyar sig genom att gamla celler dör och nya bildas genom så kallad celldelning. Ibland förändras eller skadas cellers DNA så att cellerna delar sig mer än vad som behövs och det bildas en tumör. En tumör är oftast godartad, men ibland börjar celler dela sig ohämmat, växa in i närliggande vävnader och vandra genom blod- och lymfkärl till andra ställen i kroppen där de ger upphov till nya tumörer. Sådana celler kallas för cancerceller, och om nya tumörer bildas till följd av att cancern spridit sig kallas dessa för dottertumörer, eller metastaser. Peniscancer börjar oftast i huden. Ibland växer cancern in i svällkropparna i penis och kan därifrån sprida sig till lymfkörtlarna.

Orsak till peniscancer

Det är nästan alltid svårt att veta varför en enskild människa får cancer, så även vid peniscancer. Det finns dock ett flertal saker som kan påverka risken. 

Riskfaktorer för peniscancer är till exempel:

Personer med trång förhud är mer utsatta än andra. Peniscancer är inte ärftligt och smittar inte.

Symtom på peniscancer

Symtom på peniscancer kan vara:

 • ett sår som inte läker

 • en förhårdnad

 • rodnade områden

 • illaluktande flytningar

 • blödning, från penis

 • smärta från penis

 • svullna lymfkörtlar i ljumskarna

Tänk på att sår och förhårdnader också kan dölja sig bakom förhuden. 

Symtomen ovan behöver inte betyda att du har cancer. Det finns till exempel ett flertal andra tillstånd, såsom svampinfektioner och könsvårtor, som kan göra att du får röda områden på penis.

Vad kan jag göra själv?

Du kan förebygga peniscancer genom att förebygga de kända riskfaktorerna för sjukdomen:

 • Sluta röka om du röker.

 • Vaccinera dig mot HPV. Vaccination ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

 • Se till att regelbundet dra tillbaka förhuden, för att undvika förträngning. Om förhuden ändå är trång, prata med en läkare så kan du få en receptbelagd salva som hjälper till att vidga förhuden. Läkare kan vid behov också ta bort hela eller delar av förhuden.    

 • Upprätthåll god hygien.

Om du haft peniscancer är det viktigt att du regelbundet undersöker dig själv som komplement till de kontroller du får gå på hos läkare, och genast kontaktar vården om du får nya symtom.

Behandling av peniscancer

Vilken behandling du behöver beror på hur stor tumören är och om den har spridit sig till lymfkörtlarna eller inte. Vad du själv vill spelar också stor roll. Du får diskutera dina alternativ med specialistläkare som har erfarenhet av behandling mot peniscancer.

Behandlingar när peniscancer upptäcks tidigt:

 • Cellhämmande salva räcker ibland som behandling. Du smörjer då själv in penis med salvan, som tar bort cancern, under cirka en månad. Det kan göra ganska ont medan behandlingen pågår. 

 • Omskärelse innebär att förhuden skärs bort och är ett bra alternativ om cancern enbart sitter i förhuden. Du kan åka hem redan några timmar efter operationen och såret läker på ungefär fyra veckor.  

 • Operation av tumör på ollonet sker med kniv eller laser och är möjligt även för lite större tumörer. Oftast tas även förhuden bort under operationen. De flesta kan lämna sjukhuset dagen efter och såret läker inom tre månader. Beröring kan göra ont under läkningstiden. Känseln kan både förbättras och försämras efter behandlingen. 

 • Hudtransplantation på ollonet med hud som tas från låret, kan fungera om du har en ytlig tumör. Huden på ollonet och förhuden opereras då bort och ersätts. Du får stanna på sjukhuset i upp till fem dagar och ollonet läker på cirka sex veckor. Efter operationen kan du få nedsatt känsel, men de flesta kan fortfarande få stånd precis som vanligt.  

Behandlingar när peniscancer upptäcks senare: 

 • Borttagning av ollonet är ibland nödvändigt när cancern hunnit växa ett tag innan den upptäcks. Oftast kan du få ett nytt kosmetisk ollon som görs av hud från ditt ytterlår. Du behöver stanna på sjukhuset i upp till fem dagar och det tar ungefär sex veckor för den transplanterade huden på ollonet att läka. Operationen gör att din känsel blir nedsatt och att din penis blir kortare, men du kan fortfarande kissa och få stånd som tidigare.  

 • Operation av ollon och svällkroppar kan behövas för vissa. Du får vanligtvis stanna på sjukhuset i två dagar efter operationen och får kissa med hjälp av en kateter den första veckan. Ingreppet gör att känseln minskar och du får svårare att få stånd, men det går. Penisen blir också kortare och ser lite annorlunda ut. Du kan behöva sitta ner när du kissar, eftersom kisstrålen sprids mer.      

 • Borttagning av penis är i vissa fall nödvändigt, men det är ovanligt och ett sista alternativ när cancern vuxit för mycket. Efter operationen kissar du genom en öppning mellan pungen och anus, som kirurgen skapat. Du får stanna på sjukhuset i upp till fem dagar.

 • Lymfkörteloperation i ljumskarna är nödvändigt när cancern spridit sig. Alla lymfkörtlar i ena eller båda ljumskarna tas då bort, och du får sedan stanna på sjukhuset i ungefär en vecka. Det är efteråt viktigt att se över såret som lätt kan bli infekterat. Du får också använda särskilda stödstrumpor under ett halvår efter operationen för att förebygga så kallat lymfödem, svullnader i benen och i underlivet.   Om cancern hunnit sprida sig till lymfkörtlarna i magen, görs ett snitt under naveln för att ta bort även dessa körtlar. 

 • Cytostatika och/eller strålbehandling kan behövas som tillägg till operation om cancern spridit sig. Cytostatika är ett gruppnamn för cellhämmande läkemedel som på olika sätt hindrar cancercellerna från att växa eller gör att de förstör sig själva. Strålbehandling är när strålning med hög energi riktas mot tumören och skadar cancercellerna så att de antingen dör eller inte längre kan dela sig. Om cancern inte går att operera kan behandling med cytostatika och/eller strålning också användas för att bromsa sjukdomsförloppet. Det kallas palliativ vård.

Som en del i din cancerbehandling kan du också få annan hjälp och stöd, som exempelvis:

 • hjälpmedel 

 • stödjande samtal med kurator

 • samtal med sexolog

Om du vill prata med någon annan som haft peniscancer kan du kontakta Cancerfonden eller Cancerrådgivningen, som kan hjälpa dig med kontaktuppgifter. Du får alltid en individuell plan för det stöd du är i behov av. 

När bör jag söka vård?

Sök vård om:

 • du har problem med trång förhud

 • du har hudförändringar på penis som inte gått över efter två till tre veckor

 • du tidigare haft peniscancer och upptäcker någon hudförändring på din penis

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning av symtom.

Frågor och svar om peniscancer

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-07-06Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01