Doktor.se

Aortastenos

Medicinskt granskad

Aortastenos är en förträngning av den hjärtklaff som kallas aortaklaffen, och kan på sikt skada hjärtat och leda till andfåddhet, bröstsmärtor och yrsel. Om förträngningen ger symtom kan hjärtklaffen bytas ut genom operation.

Vad är aortastenos?

Aortastenos är en förträngning av aortaklaffen, hjärtklaffen som sitter mellan vänster hjärtkammare och stora kroppspulsådern (aortan). Klaffens uppgift är att hindra blodet från att flöda tillbaka in i hjärtat efter att blodet pumpats ut i aortan. En förträngning av klaffen gör att det blir jobbigare för hjärtat att pressa ut blodet, och den ökade belastningen gör att hjärtat på sikt kan skadas allvarligt.

Orsak till aortastenos

Aortastenos är den vanligaste klaffsjukdomen som inte är medfödd. Det är vanligast hos personer över 70 år och 3–4 gånger vanligare hos män än hos kvinnor. 

 • Om aortaklaffen som normalt har tre klaffblad bara har två, blir klaffen mer utsatt för förkalkning. Det är den vanligaste orsaken till aortastenos hos personer under 70 år.

 • Aortaklaffen kan förkalkas även om den har tre klaffblad, hos personer över 70 år.

 • Reumatisk feber, som innebär inflammation i hjärta och leder och en generell infektion med feber, kan också orsaka aortastenos men är idag ovanligt.

Symtom på aortastenos

Det tar vanligtvis lång tid innan några symtom uppkommer.

De vanligaste symtomen är: 

 • andfåddhet

 • bröstsmärtor

 • yrsel och svimningar (speciellt vid ansträngning)

Vad kan jag göra själv?

Det finns ett samband mellan förträngd hjärtklaff och rökning, höga blodfetter och högt blodtryck.

Du kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar i allmänhet genom att följa nedanstående råd:

 • Sluta röka och snusa om du gör det. 

 • Ät hälsosamt, inkludera mycket grönsaker, fisk, nötter frukt och vegetabiliska fetter i din kost. Försök att dra ner på mejeriprodukter och kött.

 • Gå ner i vikt om du är överviktig.

 • Motionera minst 30 minuter per dag, det har positiva effekter för hälsan. Om du har ett kraftigt klaffel är det dock inte bra att träna för hårt och du bör rådgöra med din läkare. 

 • Mät blodtrycket och prata med din läkare om dina värden. 

 • Ta väl hand om tänderna, det minskar risken för infektioner i hjärtat och åderförfettning.   

Behandling av aortastenos

Aortastenos behandlas genom operation, men bara om symtom har utvecklats. Vid mindre klaffel utan symtom får du gå på regelbundna kontroller och avvakta så länge inte tillståndet förvärras. 

 • Vanligast är operation där den förträngda hjärtklaffen byts ut.

 • Förträngda hjärtklaffar kan också vidgas med hjälp av en uppblåsbar ballong, vartefter klaffen byts ut via blodkärlen.  

 • Efter operation ges vanligen läkemedel för att förebygga blodproppar. 

 • Ibland är det också nödvändigt med läkemedel som förebygger hjärtklaffsinflammation, om du fått en konstgjord hjärtklaff inopererad.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du upplever att du blir mer andfådd än tidigare vid ansträngning och orkar mindre än förut.

Vad är aortastenos?

Aortastenos är en förträngning i aortaklaffen, den hjärtklaff som förhindrar blod från att flöda tillbaka in i hjärtat efter att hjärtat pumpat blod från vänster kammare ut i kroppspulsådern (aortan).

1 Mars, 20214 September, 2023