Doktor.se

Endokardit

Medicinskt granskad

Endokardit är en livshotande inflammation i den hinna som täcker insidan av hjärtats kamrar, endokardiet. Det beror oftast på en infektion orsakad av bakterier eller svamp som spridit sig från en annan del av kroppen via blodet. Det är vanligt att infektionen sitter i hjärtklaffarna, så kallad hjärtklaffsinfektion.

Orsak till endokardit

Endokardit är ofta kopplat till blodförgiftning, då bakterier eller andra smittämnen kommit in i blodet. Bakterierna kan då nå hjärtat och få fäste, till exempel vid skadade hjärtklaffar. 

De flesta som drabbas av endokardit är äldre och/eller har problem med hjärtat sedan tidigare. Det kan till exempel vara personer med hjärtklaffsproblem, medfödda hjärtfel eller personer som har opererat in konstgjorda hjärtklaffar eller pacemaker. En annan grupp som har högre risk för endokardit är personer som injicerar droger, eftersom bakterier från huden kan ta sig in i blodet i samband med injektionerna.

Reumatisk feber är en immunreaktion som kommer efter en halsinfektion med streptokocker. Reaktionen kan ge skador på många vävnader och organ, bland annat hjärtklaffarna. Sjukdomen är numera ovanlig i Sverige men förekommer i utvecklingsländer. Personer som haft reumatisk feber löper högre risk att få endokardit.

Bakterier kan också komma in i blodet vid tandingrepp, och därför är det vanligt att personer som har högre risk för endokardit får antibiotika i förebyggande syfte inför tandläkarbesök.

Symtom på endokardit

Symtomen kan komma snabbt eller långsamt, beroende på vad som ligger bakom.

Endokardit kan ge symtom som till exempel:

 • feber (vanligaste symtomet)

 • frossa

 • trötthet

 • muskel och ledvärk

 • nattliga svettningar

 • andfåddhet

 • svullna fötter, ben eller mage

 • blod i urinen

 • viktnedgång utan orsak

Vad kan jag göra själv?

Här är tips på saker du kan göra själv för att förebygga endokardit:

 • God tandvård. Borsta tänderna ofta och använd tandtråd så att tandköttet mår bra. Det minskar risken för att blodförgiftning uppstår.

 • Använd inte droger. Injektion av droger innebär en risk för att få in bakterier i blodet.

Behandling vid endokardit

I de flesta fall kan infektionen behandlas med antibiotika. Du behöver ligga på sjukhus och få antibiotika intravenöst, det vill säga med spruta direkt i blodet. Ibland kan kirurgi vara nödvändigt.

När bör jag söka vård?

Om du har tecken på endokardit ska du söka vård så fort som möjligt.

23 December, 20204 September, 2023