Doktor.se

Hjärtsäcksinflammation

Medicinskt granskad

Perikardit

Hjärtsäcksinflammation är ett ovanligt tillstånd och innebär att det blivit en inflammation i den dubbla hinna som omger hjärtat. Det ger skärande, intensiva smärtor i bröstet som ofta ökar när du andas djupt. Den vanligaste orsaken är virus. Infektionen går i de flesta fall över på några dagar eller veckor, men kan ibland vara en längre tid. 

Vad är hjärtsäcksinflammation?

Hjärtsäcksinflammation är en inflammation i den tunna, dubbla hinna som omger hjärtat och som kallas för hjärtsäcken. Tillståndet är ovanligt och något vanligare hos män från tonåren och upp till medelåldern.

Det finns tre olika former av sjukdomen:

 • Akut, ospecifik hjärtsäcksinflammation, som är en lätt inflammation, oftast orsakad av en virusinfektion.

 • Speciella, ovanligare former av akut hjärtsäcksinflammation, som uppstår efter en hjärtoperation eller hjärtinfarkt, eller orsakas av en bakterieinfektion eller immunsjukdom.

 • Kronisk hjärtsäcksinflammation (eller konstriktiv perikardit), som är en biverkan av akut hjärtsäcksinflammation. Ärrbildning under läkningen av den akuta inflammationen har i dessa fall gjort hjärtsäcken styv och trång, vilket hämmar hjärtats rörelse och dess förmåga att pumpa blod.

Hjärtsäcksinflammation kallas också för perikardit, eftersom ett annat namn för hjärtsäcken är perikardium. 

Orsak till hjärtsäcksinflammation

Hjärtsäcksinflammation har flera möjliga orsaker: 

 • Virusinfektion är den vanligaste orsaken till akut hjärtsäcksinflammation och ligger bakom ungefär 80% av fallen. 

 • Andra underliggande sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, hjärtinfarkt, tuberkulos, HIV-infektion, cancer, njursvikt eller bindvävssjukdomar kan ibland leda till akut hjärtsäcksinflammation. 

 • En hjärtoperation eller ett kateteringrepp i hjärtat kan leda till akut eller kronisk hjärtsäcksinflammation.

 • Strålningsbehandling vid cancer i brösthålan kan ge upphov till kronisk hjärtsäcksinflammation.

Symtom på hjärtsäcksinflammation

Hjärtsäcksinflammation kan ge symtom som kommer utan förvarning. Symtomen kan också föregås av en luftvägsinfektion.

Vanligt är ett eller flera av följande symtom:

 • Skärande, intensiv och skarp smärta i mitten eller till vänster av bröstet.

 • Ökande smärta i liggande ställning, främst på rygg.

 • Minskad smärta om du sitter framåtböjd. 

 • Ökande smärta när du andas djupt, hostar, sväljer eller rör på dig. 

Ibland kan smärtan stråla ut i axlar, hals och rygg och vidare ut i vänster arm, liknande symtomen vid en akut hjärtinfarkt.

Du kan också få symtom som:

Typiska symtom vid kronisk hjärtsäcksinflammation är:

 • trötthet

 • andfåddhet

 • svaghet  

Vad kan jag göra själv?

Du bör undvika idrott och tungt kroppsarbete tills du är helt återställd och inflammationen läkt, men i övrigt kan du leva som vanligt.

Behandling av hjärtsäcksinflammation

Hjärtsäcksinflammation som orsakas av virus läker ofta av sig självt utan behandling. Den som fått hjärtsäcksinflammation bevakas dock vanligen på sjukhus med EKG, eftersom det finns risk för inflammation i hjärtmuskeln och oregelbunden hjärtrytm.

Behandling som kan vara aktuell är:

 • smärtlindrande läkemedel

 • inflammationshämmande läkemedel

 • kortison (i undantagsfall)

Om det finns en underliggande sjukdom som orsakat hjärtsäcksinflammationen, behandlas denna. 

Inflammationen går ofta över på några dagar eller veckor, men ibland kan det ta månader eller år.

När bör jag söka vård?

 Sök genast vård om du har symtom som du tror kan bero på hjärtsäcksinflammation.

Frågor och svar kring hjärtsäcksinflammation - Perikardit

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-01-25Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-04