Höga blodfetter

Nivåer av blodfetter i blodet går att mäta med ett blodprov. Höga blodfetter utgör en risk för åderförfettning (ateroskleros), som ibland också kallas åderförkalkning. Det kan i sin tur ge ökad risk för olika sjukdomar i hjärta och kärl, till exempel kärlkramp eller hjärtinfarkt.

Vad är blodfetter?

Blodfetter är ett samlingsnamn för de olika typer av fetter som finns i blodet. Främst talas om kolesterol och triglycerider. Blodfetterna fyller en viktig funktion och behövs i lagom mängd. Kolesterol används av kroppen för att bilda hormoner och bygga celler. Triglycerider används som en källa till energi för kroppen. Men om halterna av blodfetter blir för höga kan de börja lagras in i väggarna i blodkärlen, vilket gör kärlen stelare. Det finns också en risk att kärlen på sikt täpps igen, vilket kan ge upphov till blodproppar och olika sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och kärlkramp.

Det finns två olika sorters kolesterol, HDL som ofta kallas för det nyttiga kolesterolet och LDL som kallas för det skadliga kolesterolet. HDL kan transportera bort LDL-kolesterol från kärlväggarna och skydda mot åderförfettning/åderförkalkning.

Orsak till höga blodfetter

Höga blodfetter kan bero på många orsaker. Livsstil så som vad du äter, om du röker eller dricker mycket alkohol, hur ofta du tränar och rör på dig spelar in. Men du kan också ha höga blodfetter på grund av ärftliga orsaker, till exempel det tillstånd som kallas för familjär hyperkolesterolemi.

Familjär hyperkolesterolemi

Vid familjär hyperkolesterolemi är blodfetterna höga på grund av en mutation i en gen som styr hur kroppen hanterar kolesterol. Mutationen hindrar kroppen från att ta bort LDL-kolesterol (det skadliga kolesterolet) från blodet, vilket gör att det kan bildas plack och att kärlen blir trånga och oelastiska. Det finns gentester som kan visa om du har familjär hyperkolesterolemi.

Symtom på höga blodfetter

Höga blodfetter i sig ger inte symtom som går att märka av. De upptäcks med ett blodprov. Om de förhöjda nivåerna har gett upphov till följdsjukdomar kan dessa ge symtom.

Vad kan jag göra själv?

Dina levnadsvanor påverkar din risk att få förhöjda nivåer av blodfetter.

Här är några saker du kan tänka på:

  • Sluta röka om du röker. Det minskar risken för sjukdomar i hjärta och kärl
  • Tänk på vad du äter. Öka mängden grönsaker och fibrer i kosten. Ät fisk några gånger i veckan. Ät inte för stora portioner mat varje gång, och undvik fikabröd och onyttigheter.
  • Rör på dig minst 30 minuter så många dagar i veckan som möjligt. Raska promenader ger stor effekt.
  • Drick alkohol med måtta, ju mindre desto bättre.
  • Var noga med att få en god sömn och återhämtning när du behöver.

Behandling av höga blodfetter

Vid höga blodfetter väljs behandling utifrån helhetsbilden av symtom, och hur andra värden ser ut, till exempel blodtryck och blodsocker. Om du är frisk i övrigt är ett första steg ofta att lägga om kost och livsstil och utvärdera effekten av det. För personer som har många riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom kan det vara aktuellt att redan från början kombinera detta med läkemedel som sänker blodfetterna.

Vid familjär hyperkolesterolemi räcker sällan livsstilsförändringar, utan det är i regel nödvändigt med läkemedel som sänker kolesterolvärdet.

När bör jag söka vård?

Om något av följande stämmer in bör du regelbundet få hjälp av din vårdcentral att kontrollera nivån av blodfetter:

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning av symtom. För att kontrollera om du har höga blodfetter krävs en provtagning. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om höga blodfetter

Vad är kolesterol?

Kolesterol är ett slags fett som transporteras i blodet ihop med proteiner. Den här kombinationen av kolesterol och protein kallas för lipoprotein, och det finns olika typer:

  • Lipoprotein med låg densitet, så kallat LDL, är det kolesterol som kallas för skadligt. Där transporteras kolesterolpartiklar ut i kroppen och kan byggas in i kärlväggar så de blir trånga och oelastiska.
  • Lipoprotein med hög densitet, så kallat HDL, är det som kallas för det goda kolesterolet. Här fångas överskott av kolesterol upp och transporteras tillbaka till levern.

Vad är högt kolesterol?

Vid mätning av kolesterol mäts den totala mängden, och mängden av de goda (HDL) respektive skadliga kolesterolet (LDL). LDL ska inte vara för högt, och HDL ska inte vara för lågt. Den totala mängden kolesterol ska heller inte vara för hög. Exakt vilket mått som anses för högt respektive för lågt varierar lite beroende på helhetsbilden, till exempel om du har andra sjukdomar eller riskfaktorer. Prata med din läkare och be om hjälp att tolka dina resultat.

Hur minskar man höga blodfetter?

Det är viktigt att ändra sina levnadsvanor, där hälsosam mat, fysisk aktivitet och ett måttligt intag av alkohol är viktiga faktorer. Det kan också behövas tillägg av läkemedel för att få ner blodfetterna till normala nivåer.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2021-01-25
Granskare: Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
Senast granskad: 2021-12-30
  • Öppet alla dagar i veckan
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med