Doktor.se

Hepatit E

Medicinskt granskad

Hepatit E beror på ett virus som främst sprids via förorenad mat och dryck. De flesta får milda symtom, eller inga symtom alls, och märker inte ens att de haft smittan. I enstaka fall kan hepatit E ge en allvarlig infektion

Orsak till hepatit E

Hepatit E är en sjukdom som orsakas av hepatit E-virus (HEV). Det ger en inflammation i levern (hepar), som oftast är ofarlig.

Hepatit E – smittvägar

Hepatit E smittar i stort som hepatit A, till exempel via en infekterad persons avföring, som kan spridas med förorenad mat och dryck. Studier har visat att 6 – 9 procent av den svenska befolkningen har antikroppar mot hepatit E, och antalet fall som anmäls i Sverige ökar för varje år. De flesta som smittats vet inte om att de haft infektionen, eftersom de varit symtomfria eller haft milda symtom. 

En smittkälla är otillräckligt lagat kött, framför allt från gris och vildsvin. Smitta har till exempel funnits i kallrökta och lufttorkade korvar med lever från vildsvin eller gris. Även otillräckligt upphettade korvar utan lever kan innehålla virus, men risken är lägre. Värmebehandlade livsmedel utgör inte någon risk för hepatit E. Inkubationstiden, tiden från smittotillfället till symtom, är fyra till sex veckor. Det är oklart hur länge skyddet finns kvar (immunitet) efter genomgången sjukdom.

Hepatit E är känsligare för kyla och värme än hepatit A, det tål inte upphettning eller upprepad frysning och tining.

Symtom på hepatit E

Symtomen vid hepatit E varierar kraftigt. Många får inga symtom, andra får typiska symtom av gulsot som:

  • gulaktiga ögonvitor 

  • gulfärgad hud, som hos ljushyade kan se ut som lätt solbränd ut med dragning åt gult, men är svårt att se på mörk hud

  • feber

  • dålig aptit

  • svullnad och ömhet på höger sida av magen där levern sitter

Personer med försvagat immunförsvar, till exempel personer som får immundämpande behandling, kan få allvarligare symtom och kronisk sjukdom. Likaså kan sjukdomen bli livshotande för gravida kvinnor. I normala fall går hepatit E inte över till att bli en kronisk sjukdom.

Behandling vid hepatit E

Det finns ingen behandling vid hepatit E, utan sjukdomen normalt över av sig själv. Kvarstående skador är ovanliga. Hepatit E kan inte utvecklas till en kronisk infektion, så som hepatit B och hepatit C kan göra. I vissa fall blir levern allvarligt infekterad, och det kan behövas vård på sjukhus.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om du har symtom som kan beror på hepatit, så som gulaktig hud och gula ögonvitor.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning av symtom. Vid behov kan vi hänvisa dig vidare till fysisk vård. Det behövs ett blodprov för att ställa diagnosen hepatit E. Doktor.se har vårdcentraler på flera orter som du kan vända dig till.

28 Februari, 20218 September, 2023