Doktor.se

Spolmask

Medicinskt granskad

Spolmask är en vanlig infektion i länder med låg hygienisk standard och dålig hantering av avföring från människa. I Sverige är infektionen ganska ovanlig och de flesta som drabbas har smittats utomlands. Det finns läkemedel som kan ta död på maskarna.

Vad är spolmask?

Spolmasken är en parasit som trivs i varm och fuktig jord i tropiska och subtropiska klimat. Den kan leva i tarmen hos oss människor, där ägg utvecklas till larver och sedan till mask. Det kan ta upp till åtta veckor innan en mask är fullvuxen, och är då mellan tio och trettio centimeter lång. En fullvuxen spolmask kan leva i tarmen i ett till två år. Under den tiden producerar masken massor med ägg som kommer ut med avföringen.

Spolmask kallas även för ascaris lumbricoides och är en typ av inälvsmask. Andra typer av inälvsmaskar är hakmask och piskmask. Här kan du läsa mer om andra sorters mask i magen.

Hur utvecklas spolmask?

Du smittas genom att du får i dig maskägg genom munnen, som i tunntarmen kläcks till larver. Därifrån tar sig larverna in i blodet genom tarmväggen och med blodet till lungorna. Från lungorna kan larverna ta sig genom luftstrupen och struphuvudet in till matstrupen och därifrån tillbaka ner till magsäcken och tarmarna, där de sedan utvecklas till vuxna maskar.

Orsak till spolmask

Spolmask sprids främst i områden där det saknas fungerande system för avlopp och rening av vatten, eller där grödor gödslas med avföring. Människor smittas genom kontakt med ägg och larver.

Du smittas av spolmask genom att

  • du dricker förorenat vatten

  • du äter grönsaker som inte sköljts ordentligt eller sköljts i förorenat vatten.

Spolmask smittar inte från person till person, eftersom äggen måste ligga i jorden i två till tre veckor innan de blir smittsamma. Barn med spolmask kan därför gå till förskola eller skola, om barnet mår bra.

Symtom på spolmask

Lindriga infektioner med spolmask, vilket är vanligast i Sverige, ger normalt inga symtom. Det är istället vanligt att upptäcka masken i avföringen eller i underkläderna. Om du eller ditt barn hostar kraftigt eller kräks, kan spolmask också komma upp genom munnen.

I vissa fall gör spolmask att den som drabbats

Vid kraftiga infektioner kan du eller ditt barn få symtom som

Att bli trött, matt och nedstämd är tecken på näringsbrist, som kan uppstå vid långvarig maskinfektion. Ett barn som får näringsbrist växer inte heller som det ska. För den som bor i masktäta områden kan många maskar i tarmen göra att magen blir utspänd och gör ont.

Vad kan jag göra själv?

Om du reser till områden där vattnet kan vara förorenat är det viktigt att du är försiktig med vad du äter och dricker:

  • Drick bara vatten på flaska.

  • Ät bara grönsaker som tillagats.

Behandling av spolmask

Spolmask behandlas med ett läkemedel under några dagar, tills alla larver och maskar försvunnit.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du tror att du eller ditt barn har spolmask.

Ibland räcker det med att du beskriver hur masken sett ut, om du sett den i bajset eller kräkts upp den. Om du har möjlighet kan det dock vara bra att ta med masken till läkaren, så att den kan skickas för undersökning i mikroskop, och om inte kan ni behöva lämna ett avföringsprov så att det kan undersökas för att se om det finns maskägg. Ibland behövs också ett blodprov för att se om det finns tecken på en allergisk reaktion mot maskens larver.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos Doktor.se arbetar många erfarna läkare, som kan göra en bedömning av dina symtom och vid behov skriva ut läkemedel på recept mot spolmask. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på flera orter där du kan lämna prover, från Malmö i söder till Gällivare i norr.

Frågor och svar om spolmask

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-08-12Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18