Doktor.se

Mask i magen

Medicinskt granskad

Mask i magen förekommer främst i tropiska utvecklingsländer. Ett flertal olika maskarter kan leva i magen, eller tarmen, hos människa. Vissa typer av maskar kommer in i kroppen via munnen som ägg eller larver. Andra tränger in genom huden som larver när du går barfota i tropiska klimat. Mildare infektioner, som är det vanligaste i Sverige, ger ofta inga symtom. Det finns läkemedel som kan ta död på maskarna och larverna.

Springmask

Springmask, Enterobius vermicularis, är trådsmala, rörliga och gulaktiga maskar mellan åtta och tjugofem millimeter långa. Det är den vanligaste maskinfektionen i Sverige, särskilt vad gäller mask i magen hos barn. Infektionen förekommer främst bland förskolebarn och smitta sker genom att äggen sväljs. Larver frigörs sedan och passerar genom tarmen. Efter ungefär fyra veckor finns vuxna honor som lägger ägg vid ändtarmsöppningen om natten. Lindrigare infektioner ger sällan symtom, men vid en kraftigare infektion kan det klia mycket i ändtarmsöppningen om natten, när honorna kryper ut. Äggen sprider sig därifrån till den omkringliggande miljön, till exempel kläder, damm, sängkläder och andra textilier. Barn kan också bli smittade om igen om de till exempel kliar sig i stjärten och sen stoppar fingrarna i munnen. Äggen dör av direkt solljus.

Spolmask

Spolmask, Ascaris lumbricoides, ser ut ungefär som en stor daggmask och en fullvuxen mask kan vara tio till trettio centimeter lång. Spolmasken lever i varm och fuktig jord i tropiska och subtropiska klimat och ägg eller larver kan komma in i människa genom munnen, via förorenat vatten eller mat. Larverna tar sig från tarmen till lungorna via blodet och därifrån tillbaka till tarmen via luft- och matstrupen. I tarmen utvecklas de till vuxna maskar och producerar ägg som kommer ut med avföringen.

Hakmask

Hakmaskinfektioner kan orsakas av maskarterna Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum och Necator americanus. De är vanligare i utvecklingsländer med tropiskt eller subtropiskt klimat. Larverna tar sig in genom huden på människor som går barfota och tar sig sedan via blodet till lungorna och därefter via luft- och matstrupen till tarmen. Där utvecklas larverna till vuxna maskar som suger blod från tunntarmens slemhinna. Ungefär fem till sju veckor efter infektionen kan ägg från vuxna maskar ses i avföringen.

Piskmask

Piskmask, Trichuris trichiura, är liksom hakmask och spolmask, en inälvsmask. Denna art är vanlig i utvecklingsländer och maskarna är mellan tre och fem centimeter långa, med en piskliknande framdel. Maskarnas ägg kommer ut via avföringen och antalet maskar beror därför på antalet ägg som du fått i dig när du smittats.

Dvärgtrådmask

Dvärgtrådmask, Strongyloides stercoralis, finns förutom i tropiska länder även i södra Europa. Larverna finns på marken och tränger igenom huden när du går barfota, som hakmasken. Larven förs sedan vidare till lungor och därefter till tunntarmens slemhinna där vuxna maskar utvecklas. De ägg som vuxna maskar producerar kläcks redan i tarmväggen, varför avföringen hos en smittad person kan innehålla larver. Vissa nyproducerade larver kan återinfektera den drabbade under upprepade livscyklar. En kronisk infektion kan därför vara i upp till fyrtio år även utan en nyinfektion.

Bandmask - binnikemask

Det finns olika sorters bandmask, exempelvis nötbandmask, Taenia saginata och svinbandmask, Taenia solium. De är numera ovanliga i Sverige men finns i andra delar av Europa och världen. Du kan få i dig nötbandmask om du äter infekterat nötkött och svinbandmask om du äter infekterat fläskkött, som inte upphettats tillräckligt. Larver från köttet utvecklas då till vuxna maskar i tarmen. I sällsynta fall kan larverna ta sig igenom tarmväggen och via blodet till olika organ, vilket kan ge allvarliga följder. En vuxen nötbandmask kan bli mellan fem och femton meter lång, medan svinbandmask blir ungefär en meter.

Nöt- och svinbandmask kallas även för binnikemask.

Fiskbinnikemask, Diphyllobothrium latum, är en annan typ av bandmask som kan bli mellan fyra och tio meter lång. Du kan få i dig fiskbinnikemask genom att äta infekterad och otillräckligt tillagad sötvattensfisk, eller dess rom. Masken, som lever i tarmen, lägger ägg som lämnar tarmen med avföringen. Om äggen hamnar i vatten och blir uppätna av hoppkräftor kan de utvecklas till larver. Om en infekterad hoppkräfta sedan äts av en fisk blir även fisken infekterad. Binnikemasken är en parasit som i vuxen ålder tar upp mycket av sin värds vitamin B12.

Orsak till mask i magen

Mask i magen uppkommer vanligen genom att ägg eller larver intas genom munnen. Det kan ske exempelvis genom att du dricker förorenat vatten, äter förorenad mat, eller vid direktkontakt med någon som är smittad och inte skött handhygienen ordentligt. Vissa maskarter tränger in genom huden om du går barfota där det finns larver i jorden.

Symtom på mask i magen

Milda maskinfektioner ger sällan symtom och det är vanligt att upptäcka maskar eller ägg i avföringen eller vid ändtarmsöppningen utan tidigare besvär.

Vid springmask kan det klia mycket om nätterna vid ändtarmsöppningen, eftersom maskhonorna då kryper ut genom ändtarmsöppningen för att lägga sina ägg. Det kan också klia vid slidöppningen, där slemhinnan kan bli röd, svullen och irriterad.

Det smittade barnet kan då

  • få svårt att sova

  • bli rastlöst

  • bli irriterat.

Kraftig infektion av spolmask kan ge symptom som

Massiv infektion av piskmask hos undernärda barn kan leda till dysenteri och rektal prolaps, ett tillstånd där ändtarmen kommer ut genom ändtarmsöppningen i samband med krystning. Det kan också ge anemi (blodbrist). Även svår infektion av hakmask eller infektion av fiskbinnikemask kan leda till anemi.

Nötbandmask ger sällan symtom. Vid en invasiv infektion (infektion som kommit in i kroppen) av svinbandmask tar sig larver från äggen in i muskler och centrala nervsystemet, vilket kan leda till allmänna symtom på infektion och epilepsi.

Vad kan jag göra själv?

Var noga med hygienen om någon i hemmet drabbats av springmask. Läs mer om hur du kan göra i texten om springmask.

Drick bara vatten på flaska och ät endast tillagade grönsaker, om du reser till områden där maskinfektioner är vanliga. Då minskar du risken att smittas av bland annat spolmask. Ät bara väl upphettat nöt- och fläskkött, för att undvika infektion av nötbandmask och svinbandmask.

Gå aldrig barfota i södra Europa eller i tropiska och subtropiska länder där det kan finnas hakmask eller dvärgtrådmask.

Behandling av mask i magen

Det finns läkemedel som kan döda maskarna och dess larver. Vilket läkemedel du får beror på vilken typ av mask det rör sig om. Behandlingen kan vara en engångsdos eller pågå under några dagar, tills alla maskar och larver är döda. För vissa maskinfektioner, som springmask, behöver behandlingen upprepas efter några veckor, när äggen kläckts. I andra fall, som vid en spolmaskinfektion, kommer de ägg som maskarna lägger ut med avföringen, vilket gör att en behandlingsomgång räcker.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du tror att du eller ditt barn har mask i magen.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos Doktor.se arbetar många erfarna läkare och som en del av primärvården kan vi hjälpa dig att bedöma dina symtom och ge rådgivning. Vid behov kan våra läkare skriva ut läkemedel på recept. I vissa fall behöver du lämna ett prov för att fastställa vilken infektion det rör sig om. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på flera orter där du kan bli undersökt. Om du inte bor nära en av dessa hänvisar vi dig vid behov till annan vårdcentral.

Frågor och svar om mask i magen

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-08-11Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18