Doktor.se

Vinterkräksjuka

Medicinskt granskad

Vinterkräksjuka är en mycket smittsam mag- tarminfektion. Den kännetecknas av symtom som kommer snabbt, till exempel illamående, kräkningar, magont och diarré. Infektionen går över inom några dygn.

Orsaker till vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka orsakas av virus som tillhör gruppen calicivirus. I gruppen ingår norovirus och sapovirus. Den vanligaste orsaken är norovirus. Infektionen kallas för vinterkräksjuka eftersom den är vanligast under vinterhalvåret. Viruset är mycket smittsamt och du kan bli smittad på flera sätt, till exempel genom:

 • att du varit i nära kontakt med någon som är sjuk eller nyligen varit sjuk

 • att du ätit mat som hanterats av någon som är smittad. Frysta bär kan vara en smittkälla, särskilt hallon, och därför rekommenderas att importerade hallon ska kokas innan de äts

 • att du druckit förorenat vatten

 • att du tagit med handen på en yta som någon smittad tagit på

Viruset är mycket motståndskraftigt och dör inte av frysning, alkohol eller handsprit. Däremot förstörs viruset av upphettning över 70 grader.

Vinterkräksjuka har en inkubationstid på 12 till 48 timmar, det vill säga tiden från det att du blivit smittad tills du får symtom. Viruset smittar så länge du har symtom och ett par dagar efter att du blivit frisk. Den som har varit sjuk har ett kortvarigt skydd mot viruset. Vissa personer drabbas aldrig av vinterkräksjuka och tycks ha ett medfött skydd.

Symtom på vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka ger symtom som sätter igång snabbt. Symtom och tecken som förekommer vid vinterkräksjuka är:

Symtomen varar i ett till tre dygn och infektionen går sedan över av sig själv. Skörare personer, till exempel äldre, personer med kroniska sjukdomar eller ett nedsatt immunförsvar kan ha ett svårare sjukdomsförlopp.

Förebygg vinterkräksjuka

Du kan minska risken att bli smittad av vinterkräksjuka genom att:

 • undvika kontakt med personer som har vinterkräksjuka

 • tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten. Handsprit biter inte på viruset

 • undvika att dela handdukar, använd pappershanddukar i offentliga miljöer

 • rengöra ytor som varit i kontakt med kräks eller smitta

Du kan minska risken att smitta andra genom att:

 • tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten

 • undvika att laga mat när du är sjuk

 • hålla dig undan kontakt med andra i minst ett dygn efter att du blivit frisk. Barn som går i förskolan ska vara hemma minst två dygn efter symtomfrihet

Vad kan jag göra själv?

 • Se till att den som är sjuk får i sig vätska och näring.

 • Drick små mängder men ofta. Det gör att kroppen lättare tar upp vätskan. Mata med sked om det är svårt att få i vätskan.

 • Vätskeersättning kan köpas på apotek och är ett alternativ vid mycket diarré och kräkningar.

 • Undvik söta drycker och läsk eftersom det kan förvärra diarré.

 • Försök äta mindre mängder av mat utan starka smaker, till exempel yoghurt, soppa, kokta grönsaker, banan, vitt bröd eller kex.

Behandling vid vinterkräksjuka

Det finns ingen särskild behandling mot vinterkräksjuka. Det viktiga är att den som är sjuk får i sig vätska och näring och att motverka smittspridning. Var uppmärksam på tecken på uttorkning, att den som är sjuk fått i sig för lite vätska. Tecken på uttorkning är till exempel:

 • minskad mängd urin och mörkfärgad urin

 • om blöjbarn har torra eller ovanligt lätta blöjor

 • trötthet, sömnighet

 • torr mun och hals

 • yrsel

Ge vätska i små mängder och ofta för att motverka uttorkning.

När bör jag söka vård?

De flesta behöver inte söka vård vid vinterkräksjuka. I vissa fall kan du behöva kontakta vården. Det gäller till exempel:

 • om du har diarré som inte gått över inom en vecka

 • om du kräks mer än ett dygn utan att det blir bättre

 • om du samtidigt får hög feber, frossa eller känner dig mycket sjuk

 • om det gör mycket ont i magen som inte går över efter att du kräkts eller varit på toaletten

 • vid tecken på uttorkning, till exempel att barn inte kissar eller har torra blöjor.

Tänk på att vinterkräksjuka är mycket smittsamt och kan orsaka stora problem om du smittar andra sjuka på en akutmottagning. Ring därför alltid innan du söker vård.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss kan du få hjälp att bedöma symtom och få rådgivning. Vi har även fysiska vårdcentraler du kan vända dig till.

Frågor och svar om vinterkräksjuka

Några korta frågor och svar kring vinterkräksjuka.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-04-16Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18