Doktor.se

Uretrit

Medicinskt granskad

Uretrit kallas även för urinrörskatarr och är en inflammation i urinröret som kan ha flera orsaker. Sveda och en brännande smärta när du kissar är vanliga symtom. Uretrit kan också ge flytningar och irritation i urinröret. Uretrit kan bero på sexuellt överförda infektioner, till exempel klamydia eller gonorré.

Orsak till uretrit

En orsak till uretrit är sexuellt överförda infektioner, till exempel klamydia, gonorré eller infektion med Mycoplasma genitalium. Uretrit kan också komma i samband med en urinvägsinfektion.

I många fall är uretrit idiopatisk, vilket innebär att läkaren inte vet vad som ligger bakom besvären. Det kallas för ospecifik uretrit. Det kan till exempel vara att personen har symtom på urinvägsinfektion men vid provtagning har bakterier i urin inte kunnat påvisas.

Besvär av sveda när du kissar kan också bero på mekanisk retning av urinröret i samband med sex. En sådan typ av irritation går över av sig själv, vanligen inom ett till två dygn.

Symtom på uretrit

Uretrit kan ge symtom som:

  • att det svider när du kissar

  • att du har en brännande smärta när du kissar

  • att du har en irritation i urinröret

  • att du får flytningar från urinröret

Uretrit hos kvinnor kan ofta ge ytterligare symtom som:

  • att behöva gå på toaletten oftare än annars

  • att det är svårt att tömma blåsan helt

  • en känsla av obehag över blygdbenet

Behandling vid uretrit

Behandlingen anpassas beroende på vad som orsakat inflammationen. Om du har uretrit på grund av klamydia eller gonorré får du behandling med antibiotika. Urinvägsinfektioner kan också behöva behandlas med antibiotika.

Om du har ospecifik uretrit och lindriga besvär kan läkaren rekommendera att du väntar och ser om besvären går över av sig själv. Om du har svåra besvär kan det bli läge att behandla med antibiotika.

När bör jag söka vård?

Om det gör ont när du kissar bör du söka vård för att få hjälp att undersöka vad det kan bero på. Sveda och smärta kan bero på tillstånd som behöver behandling.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du har symtom som kan bero på uretrit bör du undersökas vid fysisk vårdcentral. Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om uretrit

Några frågor och svar kring uretrit.

21 Maj, 202118 September, 2023