Doktor.se

Hundbett

Medicinskt granskad

Hundbett kan bli infekterade och kräva behandling med antibiotika och stelkrampsvaccin. Det är viktigt att rengöra ett sår efter ett hundbett för att förebygga infektion. Om du vistas i ett land där rabies förekommer är det viktigt att genast söka vård om du blivit biten eller riven av en hund.

När bör jag söka vård?

Sök genast vård om du eller ditt barn blivit biten av en hund och det blivit en skada genom huden.

Detsamma gäller om något av följande stämmer in, oavsett om det sker snabbt efter olyckan eller flera dagar efteråt:

 • Området kring såret är svullet, rött och ömt eller såret varar.

 • Du eller ditt barn får feber, frossa eller svårighet att röra en led i närheten av skadan.

 • Symtomen förvärras.

Om du är utomlands ska du genast söka vård om du blir biten eller riven av en hund. Det är viktigt eftersom det kan finnas risk för rabies, och då är det avgörande att snabbt få vård. Läs mer om rabies här.

Vad kan jag göra själv?

Vid ett hundbett, följ nedanstående råd:

 • Rengör och skölj såret, med desinfektionsmedel eller tvål och vatten.

 • Ta bort eventuella främmande material.

 • Lägg sedan på bandage.

 • Håll den bitna kroppsdelen stilla tills läkare kan undersöka skadan.

 • Om ett litet barn bitits av en stor hund, håll nacken stilla tills läkare kan undersöka barnet, eftersom det finns risk att hunden skakat barnet kraftigt och orsakat skada på nacken eller hjärnan.

Orsak till hundbett

Hundar kan gå till angrepp om de exempelvis blir hotade, störda när de äter, eller om de känner att någon inkräktat på deras revir. Hundar kan också bli svartsjuka om andra familjemedlemmar får mer uppmärksamhet.

Orsak till infektion efter hundbett

Orsak till infektion efter ett hundbett är att bakterier kommer in i såret från hundens saliv. Oftast är det en blandning av flera olika sorter. Bakterier som förekommer vid hundbett är bland annat

 • Pasteurella multocida, en vanligt förekommande bakterie som ger snabb utveckling av symtom

 • Stafylococcus aureus, gula stafylokocker, finns i munnen hos hundar och kan i sällsynta fall orsaka infektion vid bett, i så fall med långsammare utveckling av symtom

 • Capnocytophaga canimorsus, gramnegativa stavbakterier, kan orsaka infektion som ger symtom först flera dagar upp till en vecka efter att du blivit biten

 • Olika typer av anaeroba bakterier (ofta Fusobacterium species pluralis och Bacteroides species pluralis)

 • Olika typer av streptokocker

Hundar har liksom människor en rad bakterier i munnen som tillhör den naturliga munfloran. Det är ovanligt att dessa bakterier ger upphov till infektioner vid hundbett, men det förekommer. Om det sker utvecklas symtomen oftast mycket långsammare, till exempel flera dagar efter att du blivit biten. Exempel på den typen av bakterier är Stafylococcus aureus, Stafylococcus intermedius och Capnocytophaga canimorsus.

Risken för en infektion är högre

 • om bettet är djupt

 • om du är över 50 år

 • om du blivit biten på en hand eller fot.

Det är också risk att infektionen blir allvarligare om du har nedsatt immunförsvar, till exempel om du har en sjukdom som påverkar immunförsvaret, om du opererat bort mjälten, eller om du har ett implantat.

Symtom på infekterat hundbett

Ett infekterat hundbett kan ge symtom som att området kring såret blir

 • svullet

 • rött

 • varmt

 • smärtsamt

 • varar.

Ibland kan det synas ett rött streck i huden där du blivit biten, vilket är ett tecken på att bakterierna kan komma att spridas till blodet. Om de gör det får du sepsis, eller blodförgiftning. Tecken på sepsis är feber med frossa och en allmän sjukdomskänsla.

Tips för att inte bli biten av hundar

För att förebygga hundbett är det viktigt att vara försiktig när du möter hundar du inte känner och behandla dem med respekt. Följ nedanstående råd och lär dina barn att göra detsamma:

 • Undvik ögonkontakt med okända hundar.

 • Reta inte upp en hund.

 • Stör inte en hund som sover, äter eller tar hand om sina valpar.

 • Spring och ropa inte i närheten av okända hundar.

 • Klappa inte okända hundar.

 • Klappa inte en hund utan att hunden först fått nosa på dig.

Behandling av hundbett

Det första steget i behandlingen av ett hundbett är att läkare eller sjuksköterska rengör såret ytterligare:

 • Först tvättas såret ordentligt, exempelvis med koksaltlösning.

 • Eventuell död vävnad och smuts avlägsnas.

 • Beroende på bettets position, storlek och hur lång tid som gått sedan skadan inträffade, kan bettet behöva sys. Ibland bedöms det vara bättre att avvakta.

 • Om bettet sitter i ansiktet kan det behöva sys av en plastikkirurg.

 • Fula skador på händer kan behöva undersökas av en handkirurg eller ortoped, en läkare specialiserad på skelett, leder och muskler.

 • Efter behandling behöver såret hållas stilla och gärna i högläge.

Om såret smutsats ner med jord eller annat, om du inte tidigare har vaccinerats mot stelkramp, eller om det var länge sedan, kan du behöva få stelkrampsvaccin. Du kan behöva behandling med antibiotika om såret blir infekterat eller om läkaren bedömer att det behövs för att förebygga infektion. Vid allvarliga bett kan kirurgi bli nödvändigt och om ett bett leder till blodförgiftning krävs sjukhusvård.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos Doktor.se arbetar många erfarna läkare som kan hjälpa dig att bedöma omfattningen av din skada. Hundbett som gjort hål på huden är dock inte lämpliga för digital vård. En fysisk undersökning behövs och såret behöver tvättas och ibland sys. Du kan också behöva träffa specialistläkare beroende på hur omfattande skadan är och var den sitter. Om såret blir infekterat behöver prover tas för att ta reda på vilka bakterier som finns i såret. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på flera orter där du kan bli undersökt vid mindre allvarliga skador av hundbett.

Frågor och svar om hundbett

Ewa Lundborg - Doktor.se2023-01-13Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18