Akut hjärtsvikt

Akut hjärtsvikt uppkommer när hjärtat plötsligt inte kan pumpa ut tillräcklig mängd blod till kroppens olika vävnader och organ. Akut hjärtsvikt är ett livshotande tillstånd som kräver omedelbar sjukhusvård.

Vad är akut hjärtsvikt?

Hjärtat pumpar ut blod till kroppens olika vävnader och organ. Blodet innehåller syre och näringsämnen som vävnaderna och organen behöver för att kunna fungera. Om hjärtats pumpfunktion är nedsatt kan det inte pumpa ut tillräckligt mycket blod, och då uppstår hjärtsvikt. Kronisk hjärtsvikt utvecklas gradvis och beror på underliggande sjukdomar som till exempel högt blodtryck, åderförkalkning och hjärtrytmrubbningar. Akut hjärtsvikt sker snabbt, och kan vara en plötslig försämring av kronisk hjärtsvikt, eller en plötsligt uppkommen ny hjärtsvikt.

Orsak till akut hjärtsvikt

Det finns flera tänkbara orsaker till en akut hjärtsvikt. Det kan bero på en försämring av en redan känd kronisk hjärtsvikt, till exempel på grund av:

Akut hjärtsvikt kan också vara en plötslig uppkommen ny hjärtsvikt hos någon som inte haft hjärtsvikt tidigare.

Då kan orsakerna till exempel vara:

Symtom på akut hjärtsvikt

Akut hjärtsvikt ger symtom i form av andnöd och snabb puls. Symtomen blir värre när du ligger plant, och det känns ofta som att du måste sitta upp för att kunna andas.

Andra symtom på akut hjärtsvikt är:

 • blåaktiga slemhinnor och läppar
 • torrhosta, ibland med rosaaktiga, skummiga upphostningar
 • ångest och ibland förvirring

När hjärtat inte kan pumpa ut blodet till kroppen blir det väldigt högt tryck i lungkretsloppet. Då kan vätska tränga ut ur blodkärlen in i lungornas luftrum. Tillståndet kallas lungödem och försvårar syresättningen.

Lungödem ger symtom som:

 • andningssvårigheter och kvävningskänsla 
 • annorlunda andningsljud
 • bröstsmärtor
 • kallsvettning
 • yrsel
 • blekhet  

Hos personer med mörkare hud syns blekhet tydligast kring läppar, tandkött och naglar.

Vad kan jag göra själv?

Om du har symtom på akut hjärtsvikt behöver du genast ringa ambulans på 112.

Behandling vid akut hjärtsvikt

Redan i ambulansen kan du få syrgas, för att hjälpa kroppen att få upp syrehalten i blodet, och smärtstillande läkemedel om du behöver det. Vilken behandling du sedan får beror på den utlösande orsaken och vilken form av akut hjärtsvikt du har.

Exempel på läkemedel som ofta ges vid akut hjärtsvikt är:

 • vätskedrivande läkemedel, så att ditt hjärta inte behöver pumpa runt så mycket blod
 • blodkärlsvidgande läkemedel, som underlättar för hjärtat genom att vidga och minska motståndet i blodkärlen
 • mediciner som sänker eller höjer blodtrycket, beroende på om du har högt eller lågt blodtryck

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du eller någon i din närhet har akut hjärtsvikt ska du genast ringa ambulans på 112.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid akut hjärtsvikt krävs akutsjukvård, och då kan vi inte hjälpa dig genom digital vård.

Frågor och svar om hjärtsvikt

Vad är skillnaden mellan akut och kronisk hjärtsvikt?

Kronisk hjärtsvikt utvecklar sig långsamt och beror ofta på en underliggande sjukdom som högt blodtryckåderförkalkning, hjärtrytmrubbningar och diabetes. Akut hjärtsvikt uppstår snabbt och kan vara en försämring av en kronisk hjärtsvikt, eller en helt ny plötsligt uppkommen hjärtsvikt.

Varför uppkommer akut hjärtsvikt?

Vanliga orsaker till en plötsligt uppkommen ny hjärtsvikt är hjärtinfarkt, snabbt stegrande blodtryck eller lungemboli. Vanliga orsaker till en snabb försämring av en tidigare känd hjärtsvikt är hjärtinfarkt, infektion och förmaksflimmer.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2021-03-10
Granskare: Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
Senast granskad: 2021-12-30
 • Öppet alla dagar i veckan
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med