Information om det nya coronaviruset i Kina | Covid-19

Ett nytt luftvägsvirus som tillhör familjen coronavirus har upptäckts i Kina. Kina har agerat kraftfullt för att begränsa smittspridningen, bland annat genom smittspårning, isolering av städer där smittade påträffats och information till allmänheten. Kunskapen om viruset är fortfarande begränsad men utvecklas hela tiden. Dödsfall har rapporterats och viruset har påträffats i ett flertal länder utanför Kina inklusive Sverige. WHO har deklarerat ett internationellt hälsonödläge över det globala utbrottet av det nya coronaviruset som fått namnet covid-19. Folkhälsomyndigheter över världen följer händelseförloppet och samarbetar för att begränsa smittspridningen.

Ladda ner Doktor.se

Vad har hänt?

På nyårsafton 2019 fick WHO rapporter om ett nytt virus som låg bakom flera fall av lunginflammation i staden Wuhan i Kina. En vecka senare konstaterade kinesiska myndigheter att det rörde sig om ett helt nytt luftvägsvirus som tillhör familjen coronavirus. Ursprungskällan till smittan är fortfarande okänd. Utbrottet har kopplats till fiskmarknaden Huanan, som snabbt stängdes.

Kinesiska myndigheter har fortsatt att agera snabbt för att stoppa smittspridningen, bland annat genom samhällsinformation, smittspårning och att isolera flera stora städer där smittan påträffats. Smittan har spridits vidare till ett flertal länder utanför Kina och i slutet av januari bekräftades att smittan nått Sverige. Den 30 januari 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen WHO ett internationellt hälsonödläge över det globala utbrottet av det nya coronaviruset.

Varför är det viktigt att följa utvecklingen?

När ett helt nytt luftvägsvirus sprids startar det en höjd beredskap eftersom det är okänt hur det påverkar människor. Det handlar om faktorer som hur smittsamt det är, vilka symtom det ger, vilka grupper som är mest mottagliga för smittan, och hur allvarligt sjuka de blir. Allt detta handlar även om att utreda om det har potential att bli en pandemi.

En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus smittar många människor i stora delar av världen. Det finns många virus som bara förekommer hos djur och inte smittar människor. Dessa virus förändras då och då, så att de smittar människor. De influensavirus som orsakat pandemier har ursprungligen cirkulerat i djurvärlden och sen tagit steget över till människa. När smittan anpassats till att kunna smitta vidare från människa till människa kan en större spridning ta fart.

Under 1900-talet drabbades världen av tre stora pandemier: Spanska sjukan 1918, Asiaten 1957 och Hongkong-influensan 1968. Under 2000-talet har vi haft ett pandemiutbrott 2009 av svininfluensan.

Vad är coronavirus?

Coronavirus är samlingsnamnet på en stor virusfamilj som orsakar ett flertal sjukdomar, allt från vanlig förkylning till mer allvarliga luftvägsinfektioner. Två kända virus i familjen är SARS och MERS. Coronavirus är zoonotiska, vilket betyder att de överförs mellan djur och människa. Forskning har visat att SARS-smittan troligen kom från palmmård. MERS-smitta tros ursprungligen komma från dromedarer.

Finns det rapporterade fall av den nya smittan i Sverige?

Ja, i slutet av januari bekräftades det första fallet av det nya coronaviruset i Sverige. Det var en kvinna i Jönköpings län som nyligen hade besökt Wuhanområdet i Kina. Men att det förekommer enstaka fall är inte detsamma som att smittan sprids i Sverige. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att smittan sprids i Sverige som mycket låg.

Finns det något vaccin?

Nej, det finns ännu inget vaccin.

Hur smittar viruset?

Virus som tillhör familjen coronavirus brukar spridas mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det betyder att det smittar av små droppar från hosta och nysningar. Det kan också smitta genom kontakt mellan människor. Det finns nu bevis för nya coronaviruset sprids på samma sätt.

Baserat på den information som kommit hittills bedömer Folkhälsomyndigheten att inkubationstiden, det vill säga tiden från det att man har blivit smittad till dess att sjukdomen bryter ut, är någonstans mellan 2-14 dagar.

Vilka symtom har de smittade haft?

De som smittats har fått hosta och feber och i vissa fall svårt att andas. De allra flesta tycks bli lindrigt sjuka och behöver inte sjukhusvård. Vissa har drabbats av allvarligare symtom och behövt vård på sjukhus. Kunskapen om viruset är fortfarande begränsad, och ny information tillkommer hela tiden.

Vad ska jag tänka på om jag behöver resa?

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Hubei-provinsen i Kina. De avråder även från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina med undantag för Hongkong och Macao.
För övriga resor gäller råden från WHO att tänka extra på att förebygga smitta, precis så som du kan skydda dig från att smittas av andra luftvägsinfektioner under resan. Tänk till exempel på att:

  • undvika närkontakt med personer med luftvägsinfektion
  • tvätta händerna ofta och noggrant
  • under resan undvika marknader med levande djur och annan närkontakt med djur, både vilda djur och djur på bondgårdar
  • hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sen slänger
  • följa nyhetsrapporteringen

Jag misstänker att jag är smittad, vad ska jag göra?

Om du tillhör någon av dessa grupper ska du kontakta vården via telefon för bedömning och eventuellt få tid för provtagning:

  • Om du har symtom som hosta, feber eller andningssvårigheter och har vistats i Kina de senaste 14 dagarna
  • Om du har symtom som hosta, feber eller andningssvårigheter och har haft nära kontakt med någon med misstänkt infektion av det nya coronaviruset. Som nära kontakt räknas till exempel samma flygplansresa eller samma bostad.

Kan Doktor.se hjälpa mig?

Ja, du kan kontakta oss på Doktor.se. Våra erfarna sjuksköterskor och läkare kan ge dig råd och hjälpa dig bedöma symtomen. I vissa fall kan det behövas utökad bedömning och kanske provtagning för att se om det kan röra sig om covid-19. Vi kan inte hjälpa dig med provtagning, men om det behövs kan våra läkare ta kontakt med infektionsläkare i din region för att hjälpa dig.

Ladda ner appen
Senast uppdaterad:2020-02-19
Redaktör:Ewa Lundborg - Doktor.se
Granskare:Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
Ladda ner appen
  • Öppet dygnet runt
  • Patientavgift 0 kronor
  • Från 16 år
Vi samarbetar med