Information om det nya coronaviruset | Covid-19

Senast uppdaterad: 31 mars 2020

Ett nytt luftvägsvirus som tillhör familjen coronavirus upptäcktes i början av året. Sedan dess har viruset spridits till många länder i världen. Den 11 Mars deklarerade WHO att covid-19 nu är en pandemi. Folkhälsomyndigheter över världen följer nu händelseförloppet och samarbetar för att begränsa smittspridningen.

Coronavirus fakta

Här är en sammanfattning av läget just nu:

 • Spridningen av covid-19 klassas som en pandemi. Det innebär att det är en okontrollerad smittspridning av detta coronavirus i världen
 • Det är mycket viktigt att du stannar hemma om du har sjukdomssymtom, även milda
 • Se till att skydda dig och andra från smittspridning genom att följa allmänna råd
 • Personer över 70 år uppmanas särskilt att begränsa sina kontakter med andra för att undvika att smittas
 • I Sverige finns nu ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer

Vad har hänt?

På nyårsafton 2019 fick WHO rapporter om ett nytt virus som låg bakom flera fall av lunginflammation i staden Wuhan i Kina. En vecka senare konstaterade kinesiska myndigheter att det rörde sig om ett helt nytt luftvägsvirus som tillhör familjen coronavirus. Ursprungskällan till smittan är fortfarande okänd. Utbrottet har kopplats till fiskmarknaden Huanan, som snabbt stängdes.

Kinesiska myndigheter agerade snabbt för att stoppa smittspridningen, bland annat genom samhällsinformation, smittspårning och att isolera flera stora städer där smittan påträffats. Smittan har sedan dess spridits vidare till ett flertal länder utanför Kina och i slutet av januari bekräftades att smittan nått Sverige. Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen WHO att covid-19 nu är en pandemi.

Vad är en pandemi?

En pandemi är när en infektionssjukdom smittar många människor i stora delar av världen. Det finns många virus som bara förekommer hos djur och inte smittar människor. Dessa virus förändras då och då, så att de smittar människor. De influensavirus som orsakat pandemier har ursprungligen cirkulerat i djurvärlden och sen tagit steget över till människa. När smittan anpassats till att kunna smitta vidare från människa till människa kan en större spridning ta fart.

Under 1900-talet drabbades världen av tre stora pandemier: Spanska sjukan 1918, Asiaten 1957 och Hongkong-influensan 1968. Dessa tre orsakades alla av influensavirus. Under 2000-talet finns nu två pandemiutbrott: Svininfluensan och corona (covid-19). Svininfluensan utbröt 2009 och orsakades av influensavirus. Detta är första gången ett coronavirus har gett upphov till en pandemi.

Vad är coronavirus?

Coronavirus är samlingsnamnet på en stor virusfamilj som orsakar ett flertal sjukdomar, allt från vanlig förkylning till mer allvarliga luftvägsinfektioner. Två kända sjukdomar orsakade av coronavirus är SARS och MERS. Den nya sjukdomen orsakad av coronavirus har fått namnet covid-19. Coronavirus är zoonotiska, vilket betyder att de överförs mellan djur och människa. Forskning har visat att SARS-smittan troligen kom från palmmård. MERS-smitta tros ursprungligen komma från dromedarer.

Finns det rapporterade fall av det nya coronaviruset i Sverige?

I slutet av januari bekräftades det första fallet av covid-19 i Sverige. Smittan förekommer nu hos personer i alla regioner i Sverige:

Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Västra Götalandsregionen (bland annat Göteborg & Borås)
Region Halland
Region Jämtland
Region Jönköping
Region Kalmar
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland

Smittan sprids vidare i ett flertal regioner i landet i landet, det som kallas för samhällsspridning. Störst spridning sker i storstadsregionerna.

Finns det något vaccin?

Nej, det finns ännu inget vaccin.

Hur smittar viruset?

Virus som tillhör familjen coronavirus brukar spridas mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det betyder att det smittar av små droppar från hosta och nysningar. Det kan också smitta genom kontakt mellan människor. Det nya coronaviruset sprids på samma sätt.

Enligt Folkhälsomyndigheten är inkubationstiden, det vill säga tiden från det att man har blivit smittad till dess att sjukdomen bryter ut,  någonstans mellan 2-14 dagar. De flesta insjuknar efter cirka fem dagar.

Vad är vanliga symtom på coronaviruset?

Tecken på smitta av coronavirus är symtom som:

 • torrhosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • ont i halsen
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk

Många undrar över vad som är tidiga symtom av coronaviruset (sjukdomen covid-19) men det är svårt att svara generellt på. De symtom som framförallt rapporterats är feber och torrhosta. De allra flesta tycks bli lindrigt sjuka och behöver inte sjukhusvård. Vissa har drabbats av allvarligare symtom och behövt vård på sjukhus.

Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk för appen till din mobil. Supersmidigt!
Kontrollera telefonnummer och försök igen.

Vad ska jag tänka på om jag behöver resa?

Utrikesdepartementet avråder från alla icke nödvändiga resor utomlands fram till 14 april. Du hittar de senaste rekommendationerna här:  https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Vad gäller vid resor inom Sverige?

Undvik att resa inom Sverige om det inte är nödvändigt. Alla behöver hjälpas åt för att minska risken för ökad smittspridning inom landet. Än så länge finns det flest fall av covid-19 inom storstadsregionerna och det är en fördel om vi lyckas fördröja smittspridningen till andra delar av landet. Folkhälsomyndigheten uppmanar därför alla att tänka över om planerade resor, till exempel i påsk, verkligen är att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.

Hur kan jag undvika att bli smittad eller smitta andra?

Du kan minska risken för att sprida smitta genom att vara extra noggrann med att:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska du stanna hemma minst två dygn extra efter att du blivit frisk för att inte smitta andra.
 • Vid misstanke om smitta och/eller lindriga symtom iaktta försiktighet gentemot riskgrupper (framförallt äldre och de med hjärt-kärlsjukdom.).
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Undvika att röra ansiktet med händerna, till exempel gnugga ögon eller näsa, eller bita på naglarna.
 • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sen slänger.
 • Hålla avstånd till personer med luftvägsinfektion.
 • Undvika större folksamlingar.
 • Om du är över 70 år uppmanas du att begränsa dina kontakter med andra för att undvika att smittas.
 • Hålla kontakten och hjälpa varandra att få vardagen att fungera även om den fysiska kontakten är begränsad.
 • Följa nyhetsrapporteringen.

När bör jag söka vård?

Folkhälsomyndighetens rekommendation är nu att om du har symtom som snuva, hosta, halsont eller feber ska du stanna hemma och undvika kontakt med andra. Det gäller även vid milda symtom.

Om symtomen förvärras så att du inte längre kan vårda dig själv hemma uppmanas du att ringa 1177 för rådgivning.

Läs mer på Folhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

I vilka länder eller regioner pågår det smittspridning?

Covid-19 klassificeras nu som en pandemi, vilket innebär att sjukdomen sannolikt kommer drabba alla världens länder. Därför anger Folkhälsomyndigheten inte längre i vilka länder det pågår smittspridning.

Vilka testas för covid-19?

Folkhälsomyndighetens fokus ligger på att fördröja smittspridningen och att skydda de äldsta och sköraste. Därför prioriteras provtagning av personer som vårdas på sjukhus på grund av allvarlig luftvägsinfektion med symtom som hög feber och hosta eller andningsbesvär för att utesluta att de drabbats av covid-19.

Provtagning kan även vara aktuellt för att identifiera eventuell smitta hos personal inom sjukvård och äldreomsorg som insjuknar med feber eller luftvägssymtom.

Personer som får sjukdomssymtom som feber och hosta ska följa de allmänna rekommendationerna för att minska smittspridning vilket innebär att:

– stanna hemma från jobbet när du är sjuk
– inte träffa andra personer än de som bor i samma hushåll
– inte använda allmänna transportmedel som buss, tunnelbana, tåg eller flyg

 

Kan Doktor.se hjälpa mig?

Ja, du kan kontakta oss på Doktor.se. Våra erfarna sjuksköterskor och läkare kan ge dig råd och hjälpa dig bedöma symtomen.

Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk för appen till din mobil. Supersmidigt!
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Senast uppdaterad:2020-03-31
Redaktör:Ewa Lundborg - Doktor.se
Granskare:Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
 • Öppet dygnet runt
 • 365 dagar om året
 • Patientavgift 0 kronor
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med