Doktor.se

Torra slemhinnor i underlivet

Medicinskt granskad

Torra slemhinnor i underlivet (atrofisk vaginit) är ett mycket vanligt besvär. Den vanligaste orsaken är att sänkta nivåer av östrogen. Slemhinnorna i underlivet kan också bli torra av andra orsaker, till exempel om du använder vissa läkemedel eller om du har sjukdomen Sjögrens syndrom.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Det är viktigt att ta symtomen på allvar när du har problem med underlivet. Det kan skapa mycket onödig oro. Hos oss på Doktor.se arbetar erfarna sjuksköterskor, barnmorskor och läkare som kan ge dig råd och hjälpa dig att bedöma symtom. I vissa fall kan vi hänvisa dig vidare för utredning, eller hjälpa dig med behandling på recept.

Orsak till torra slemhinnor i underlivet

Torra slemhinnor hänger ofta samman med sänkta nivåer av östrogen. När nivåerna av östrogen går ner blir slemhinnorna i underlivet torrare och skörare, vilket kan ge klåda och sveda i underlivet. Även andra slemhinnor i kroppen påverkas, till exempel kan du bli torrare i munnen och ögonen. Du kan också få torrare hud. Nivån av östrogen kan sänkas av flera olika anledningar.

Här är några exempel:

Andra orsaker till torra slemhinnor i underlivet kan vara: 

Symtom på torra slemhinnor i underlivet

Torra slemhinnor i underlivet ger symtom som irritation, sveda, och klåda. När slemhinnorna inte är så fuktiga som de brukar påverkas även bakteriefloran, vilket kan ge ökad risk för infektioner, till exempel svampinfektioner eller bakterieinfektioner. Likaså visar forskning att östrogen har en positiv påverkan på bakteriefloran i underlivet. Vid sänkta nivåer av östrogen påverkas balansen.

Torra slemhinnor kan innebära att det gör ont att ha samlag och att sexlusten minskar. Det kan bildas små sår och sprickor, vilket ökar risken för infektioner ytterligare.

Vad kan jag göra själv?

Det finns flera saker du kan göra för att lindra besvären.

Här är några tips:

  • Om du har symtom som du inte vet vad de beror på bör du söka hjälp.

  • Undvik att tvätta dig för ofta i underlivet.

  • Använd milda produkter vid intimhygien, gärna en mild olja istället för tvål.

  • Använd vattenbaserade glidmedel i samband med sex.

  • Prova fuktkräm avsedd för underlivet, finns att köpa på apotek.

Behandling vid torra slemhinnor i underlivet

Behandlingen anpassas individuellt beroende på vad som ligger bakom de torra slemhinnorna. Om orsaken är klimakteriebesvär kan hormonbehandling hjälpa. Det finns olika sorters behandling beroende på dina symtom.

När bör jag söka vård?

Om du har besvär i underlivet som du inte vet vad det beror på bör du söka vård.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-02-24Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-11