Henoch-Schönleins purpura

Henoch-Schönleins purpura kallas också IgA-vaskulit. Det är en sjukdom som gör att små blodkärl i hud, leder, tarmar och njurar blir inflammerade och blöder. Sjukdomen kan ge ett röd-lila prickigt utslag, som oftast sitter på underbenen och skinkorna. Andra symtom är ont i magen och ledvärk, och sjukdomen kan också påverka njurarna. Henoch-Schönleins purpura kan drabba vem som helst, men är vanligast hos barn under 10 år. Tillståndet går oftast över av sig själv, och kräver bara vård när det påverkar njurarna. I sällsynta fall kan det ge kroniskt nedsatt njurfunktion.

Symtom vid Henoch-Schönleins purpura

Henoch-Schönleins purpura kan ge symtom i många olika delar av kroppen. Symtomen kan vara:

  • Utslag som kallas purpura. Utslaget består av rödlila fläckar som ser ut som små blåmärken, och det kommer oftast på skinkorna, benen och fötterna.
  • Svullna, ömma leder, främst i knäna och anklarna. Ledvärken kan komma en eller två veckor före utslagen. Ledvärken avtar när sjukdomen går över och lämnar inga bestående skador.
  • Magont, illamående, kräkningar och blodig avföring. Dessa symtom kommer ibland innan utslagen.
  • Njurpåverkan. Detta kan visa sig i ett urinprov, där det kan finnas protein eller blod som du själv inte märkt. Vanligtvis försvinner detta när sjukdomen går över, men ungefär 1 av 4 får lätt nedsatt njurfunktion under några år. Väldigt få får bestående njurskador.

Vad kan jag göra själv?

Sjukdomen går vanligtvis över av sig själv inom en månad. Vila, vätska och receptfria smärtstillande medel kan hjälpa mot symtomen.

Behandling vid Henoch-Schönleins purpura

Det finns inte någon specifik behandling mot sjukdomen. Om njurarna påverkas kan det ibland bli aktuellt med sjukhusinläggning. Då kan det bli aktuellt med läkemedelsbehandling som dämpar immunsystemet.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård på din vårdcentral om du eller ditt barn har symtom på Henoch-Schönleins purpura.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till. Här arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig med att bedöma symtom och ge råd. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning.

Orsak till Henoch-Schönleins purpura

Forskarna vet inte varför inflammationen i blodkärlen uppstår. En teori är att blodkärlen attackeras av ett överaktivt och felriktat immunsystem. Nästan hälften av de som får Henoch-Schönleins purpura har nyss haft en förkylning. Andra möjliga triggers är vattkoppor, halsfluss, mässling, vissa mediciner, viss mat, insektsbett och att vara utsatt för mycket kallt väder.

Frågor och svar om Henoch-Schönleins purpura

Vad är Henoch-Schönleins purpura?

Henoch-Schönleins purpura innebär att några av kroppens små blodkärl blir inflammerade, vilket kan orsaka blödningar i hud, buk och njurar. Det kan ge upphov till utslag, njurpåverkan och symtom från magen, som smärta, illamående och kräkningar. Sjukdomen kan drabba vem som helst, men är vanligast hos barn under 10 år. Forskarna vet inte varför inflammationen uppstår. Tillståndet brukar gå över av sig självt utan att lämna några bestående skador, men ett fåtal personer kan få varaktigt nedsatt njurfunktion.

Kan man få Henoch-Schönleins purpura igen?

Det är ganska vanligt att få Henoch-Schönleins purpura igen de närmaste månaderna efteråt. När flera år har passerat är risken liten att få det igen. Henoch-Schönleins purpura brukar inte ge bestående skador.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2022-12-16
Granskare: Filip Saxena, chefsläkare - Doktor.se
Senast granskad: 2022-12-16
  • Öppet alla dagar i veckan
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med