Doktor.se

Guillain-Barrés syndrom

Medicinskt granskad

Guillain-Barrés syndrom är en form av akut polyneuropati som kan komma efter en infektion. Sjukdomen börjar då ofta snabbt och symmetriskt, med svaghet, domningar eller en stickande känsla i fötterna och underbenen som ett vanligt första symtom. Tillståndet är sällsynt, men kan i värsta fall bli livshotande. Du behöver få vård på sjukhus.

Orsak till Guillain-Barrés syndrom

Guillain-Barrés syndrom orsakas av en inflammation i nerver, där en överreaktion i immunförsvaret gör att de egna nerverna angrips. Det är inte helt klarlagt varför det sker. Sjukdomen uppstår i de flesta fall några veckor efter en infektion, till exempel en infektion i luftvägar eller mage-tarm

Här är exempel på tillstånd som kan trigga Guillain-Barrés syndrom:

Symtom på Guillain-Barrés syndrom

Guillain-Barrés syndrom ger symtom som utvecklas fortare än vid andra former av polyneuropati. Sjukdomen försämras gradvis under några dagar upp till några veckor. Vanliga tidiga symtom är att det börjar sticka i fötter eller ben, därefter också i händerna. Hos en  mindre del börjar reaktionen istället i armarna eller i ansiktet. Nästa steg är svaga muskler och förlamning, som börjar längst ut i ben eller armar och sprider sig uppåt. Hos en mindre del påverkas även andning, blodtryck och hjärtrytm.

Här är exempel på symtom som förekommer vid Guillain-Barrés syndrom:

 • Att det bränner eller sticker som nålar i tår, fingrar, hand- eller fotleder.

 • Att du känner dig svag i benen, och att svagheten sprider sig uppåt till överkroppen. 

 • Att du får ostadig gång, eller svårighet att gå i trappor. 

 • Att du får svårt att röra muskler i ansiktet så att det blir svårt att prata, tugga eller svälja. 

 • Att du ser dubbelt, eller får svårt att röra ögonen. 

 • Att du får svår smärta, som kan förvärras nattetid. 

 • Att du får problem att tömma urinblåsan eller tömma tarmen. 

 • Att hjärtat slår snabbare. 

 • Att du får svårt att andas. 

Hur allvarliga symtomen blir skiljer sig från person till person. En del får lindriga symtom. Hos andra kan sjukdomen ge en utbredd förlamning. Symtomen är oftast värst efter ungefär två veckor, och efter fyra veckor vänder förloppet. De flesta blir helt eller delvis återställda inom några veckor eller månader. 

Olika typer av Guillain-Barrés syndrom

Det finns flera varianter av Guillain-Barrés syndrom, så som:

 • Akut inflammatorisk demyeliniserande Polymeuropati (AIDP). Är den vanligaste formen i Europa och Nordamerika. Vanliga symtom är muskelsvaghet i nederdelen av kroppen, som sprider sig uppåt

 • Miller Fishers syndrom (MF). En variant som ger förlamning som börjar i ögonen, och ofta även ostadig gång. Den typen är vanligare i Asien.

 • Akut motorisk axonal neuropati (AMAN) och Akut motorisk och sensorisk axonal neuropati (AMSAN). Dessa varianter är vanligare i Kina, Japan och Mexico.

Behandling vid Guillain-Barrés syndrom

Guillain-Barrés syndrom kan vara livshotande, och det är viktigt att snabbt får vård på sjukhus. Även om sjukdomen går över av sig själv är det viktigt att kunna övervakas under den akuta fasen för att snabbt kunna få intensivvård om det behövs. Det ger också möjlighet att få behandling som kan minska tiden med förlamning och förebygga komplikationer av sjukdomen. 

Behandling som kan påskynda tillfrisknandet är:

 • Plasmaferes, en metod för att ta bort skadliga ämnen, till exempel oönskade antikroppar, ur blodet. 

 • Intravenös behandling med immunglobulin. En behandling som stärker immunförsvaret genom att tillföra antikroppar riktade mot skadliga ämnen. 

Andra åtgärder:

 • Om sjukdomen påverkar andningen kan det bli nödvändigt med respiratorbehandling och kvalificerad intensivvård. 

 • Smärtstillande behandling.

 • Behandling för att förebygga blodproppar.

Efter den akuta fasen behövs ofta träning och rehabilitering för att bli återställd. Med rätt vård blir de flesta bra igen, men restsymtom är ganska vanliga, särskilt hos vuxna. Det kan till exempel vara nedsatt muskelstyrka, sämre känsel i delar av kroppen, domningar eller kvarstående trötthet.

När bör jag söka vård?

Sök vård akut genom att ringa 112 om du har symtom som kan bero på Guillain-Barrés syndrom, så som:

 • en stickande känsla i tår eller fötter som sprids uppåt i kroppen

 • svaghet i nederdelen av kroppen som sprider sig snabbt

 • andningssvårigheter

 • att du får svårt att svälja ner saliv, vilket kan ge kvävningskänsla

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du har symtom som kan bero på Guillain-Barrés syndrom behöver du sjukhusvård. Du ska inte söka vård hos Doktor.se utan söka vård akut genom att ringa 112.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-11-04Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-06