Doktor.se

Polyneuropati

Medicinskt granskad

Polyneuropati är en sjukdom som berör flera av kroppens nerver. Vanligast är att symtomen börjar i nerver i benen, till exempel att du får nedsatt känsel i fötterna och svårt att gå. 

Orsak till polyneuropati

Polyneuropati beror på att nerver ute i kroppen, så kallade perifera nerver, blir påverkade eller skadade. Det är främst de långa nerverna som drabbas, de som går ut till tårna, fötterna och benen. Men skadan kan även uppkomma i de långa nerver som går ut till fingrar, händer och underarmar. Skadan börjar vanligen längst ut i nervtrådarna, och påverkar båda sidor av kroppen på samma sätt. 

Det finns flera olika sjukdomar och tillstånd som kan ge upphov till neuropati. Det kan också orsakas av ärftliga faktorer eller hög ålder, till exempel att nerverna fungerar sämre när vi åldras. I en del fall går det inte att hitta en orsak till sjukdomen. 

Exempel på sjukdomar och tillstånd som kan ge upphov till polyneuropati: 

Symtom på polyneuropati

Symtomen börjar ofta i fötterna, och kan sedan sprida sig uppåt längs underbenen. 

Vanliga symtom är till exempel: 

 • nedsatt känsel i fötterna

 • stickningar och domningar i fötterna

 • känsla av att gå på kuddar

 • känslighet för beröring i fötterna

 • smärta vid temperaturväxling 

 • torr hud på fötterna

 • problem med balansen. 

Symtomen utvecklas vanligen långsamt. Till en början kan du märka dem ibland, men med tiden kommer besvären allt oftare. 

Behandling vid polyneuropati

Behandlingen anpassas beroende på vad som är den underliggande orsaken, med målet att hindra att nervskadorna ökar: 

 • VId polyneuropati på grund av diabetes är det viktigt att se till att sjukdomen är väl behandlad och att dina värden är så bra som möjligt. 

 • Vid polyneuropati på grund av högt alkoholintag, kan du behöva hjälp med att sluta dricka alkohol. 

 • Vid brist på B-vitamin ges tillförsel av vitamin.

 • Vid polyneuropati på grund av en infektion är det viktigt att behandla den underliggande infektionen. 

 • Vid ärftlig polyneuropati, så kallad FAP (familjär amyloidos med polyneuropati) eller Skelleftesjukan, finns olika former av behandling som kan bromsa sjukdomsförloppet. 

Polyneuropati kan också ge påverkan på flera viktiga funktioner i kroppen, vilket kan kräva behandling:

 • Hjälpmedel och behandling för problem med urinblåsa och tarm. 

 • Hjälp och behandling för erektionsproblem. 

Här är exempel på andra insatser som kan bli aktuella:

 • Fysioterapi för att stärka svaga muskler och stärka balansen. 

 • Smärtstillande läkemedel. Vid svåra nervsmärtor kan det behövas andra typer av läkemedel än de som vanligen används vid smärta. Läkemedel som används vid depression eller epilepsi kan lindra. 

 • Hjälpmedel som kan underlätta för att ha en fortsatt aktiv vardag. Det kan till exempel vara olika förflyttningshjälpmedel, käpp, kryckor, gripverktyg eller skenor till skor för att få stabilare gång. Du får då hjälp av en arbetsterapeut för att prova ut lämpliga hjälpmedel.

Vad kan jag göra själv?

Här är exempel på saker du kan göra själv för att må bättre:

 • Fysisk aktivitet. Det kan vara svårare att röra sig med polyneuropati, men det är viktigt att du försöker röra dig och hitta aktiviteter som fungerar. Det stimulerar blodcirkulation, muskler, och gör lederna stabila. Diskutera gärna med din fysioterapeut vad som är lämpligt i ditt fall. Vid neuropati kan träning som vattengymnastik, stretching, yoga, cykling eller promenader vara bra alternativ. 

 • Undvik alkohol och rökning. Besvären kan förvärras av alkohol och rökning. 

 • Ha koll på fötterna. Med nedsatt känsel kan fötterna få sprickor och sår du inte känner. Se till att du smörjer fötterna med mjukgörande kräm, och att du använder skor som inte ger skavsår. 

När bör jag söka vård?

Sök vård om du får symtom som kan bero på polyneuropati. 

Frågor och svar om polyneuropati

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-11-08Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-06