Doktor.se

Könssjukdomar

Medicinskt granskad

Infektioner som du kan smittas av när du har sex kallas för könssjukdomar. En del könssjukdomar ingår i smittskyddslagen, vilket innebär att du måste testa dig om du kan vara smittad. Det är kostnadsfritt för dig som patient att få test och behandling för de könssjukdomar som ingår i smittskyddslagen.

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du kan ha en könssjukdom bör du testa dig.  Flera av sjukdomarna har likartade symtom, och därför är det viktigt att du får hjälp att bedöma dina symtom för att få rätt behandling. 

Vid misstanke om sjukdom som ingår i smittskyddslagen måste du testa dig. Du kan vända dig till en STI eller STD-mottagning som är specialiserad på sjukdomar som överförs sexuellt. Du kan även vända dig till ungdomsmottagning, barnmorskemottagning eller vårdcentral för provtagning.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-10-27Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-05