Doktor.se

Gastroenterit

Medicinskt granskad

Gastroenterit är en inflammation i mage och tarm. Orsaken är ofta virus, bakterier eller parasiter, som sprids genom förorenat vatten eller livsmedel, eller från person till person. Inflammationen kan också uppkomma av andra orsaker, till exempel på grund av reumatisk tarmsjukdom eller skadliga ämnen.

Symtom på gastroenterit

Gastroenterit ger symtom som

Om du har blodig diarré är det större chans att det rör sig om en bakterieinfektion orsakad av till exempel Salmonella, Campylobacter, Shigella, EHEC eller Yersinia. Då ska du söka vård, och läkaren ska smittspåra och anmäla smittan.

Vad kan jag göra själv?

Gastroenteriter är i de flesta fall självläkande. Det viktiga är att förhindra uttorkning, det vill säga att det blir för lite vätska i kroppen. Du kan köpa vätskeersättning på ett apotek och dricka enligt instruktionerna. Då får du i dig både vatten, socker och salter som kroppen förlorat.

Behandling vid gastroenterit

En gastroenterit går oftast över av sig självt och i de flesta fall behövs ingen provtagning eller behandling. Om du eller ditt barn skulle behöva söka vård för gastroenterit är behandlingen främst att tillföra vätska.

När bör jag söka vård?

Oftast behöver du inte söka vård för gastroenteriter. Men om något av detta stämmer in på dig eller ditt barn, bör du kontakta din vårdcentral:

 • diarré i mer än vecka

 • kräkningar i över 24 timmar, utan att det verkar lugna ner sig

 • tecken på uttorkning, som stark törst, muntorrhet, mörk urin, liten urinmängd och yrsel.

Om du eller ditt barn har något av följande symtom, ska du söka vård akut:

 • blodiga diarrér

 • blod i kräkningarna

 • väldigt ont i magen

 • hög feber.

Du kan i första hand kontakta din vårdcentral, men om den är stängd bör du söka dig vidare till en jouröppen mottagning eller akutmottagning.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till. Här arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig med att bedöma symtom och ge råd. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning.

Orsak till gastroenterit

Infektiös gastroeneterit orsakas oftast av virus. Sjukdomen går i regel över av sig själv inom en vecka och ingen utredning brukar behövas. De vanligaste virusen är:

 • Calicivirus, som ger den så kallade vinterkräksjukan, och smittar från person till person.

 • Adenovirus, som också smittar från person till person. Det finns ungefär 50 olika adenovirus, det är också ett vanligt förkylningsvirus.

 • Rotavirusinfektion, som smittar mellan personer och främst drabbar små barn, men ibland även äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Gastroenterit kan också orsakas av bakterier. Smittovägen kan vara att frukt och grönsaker bevattnats med förorenat vatten, eller att kött eller fågel inte tillagats ordentligt. Mer sällan kan smittan överföras mellan människor. Exempel på bakterier är:

 • Salmonella, som du kan få från kött som inte stekts eller kokts ordentligt, eller genom grönsaker och frukt som inte sköljts

 • Campylobacter, som främst sprids via kyckling, när den inte tillagats ordentligt

 • Shigella, som kan smitta via grönsaker och frukt som inte sköljts

 • EHEC (enterohemorragisk E. coli), som främst smittar via nötkött som inte blivit upphettat ordentligt, eller via frukt och grönt som inte sköljts

 • Yersinia, en bakterie som främst smittar via griskött

 • Clostridium difficile, en bakterie som kan drabba dig om du nyligen fått antibiotika.

Andra orsaker till infektiös gastroenterit kan vara parasiter som Entamoeba histolytica, Cryptosporidium och Giardia. Blir du magsjuk bara några timmar efter att du ätit något, ska du misstänka matförgiftning. Då har maten blivit förorenad, oftast av bakterier, som när de sedan förökar sig i maten bildar gifter. Gifterna i maten gör dig magsjuk direkt, utan att bakterierna behöver infektera dig, och därför kan det gå väldigt snabbt.

Frågor och svar om gastroenterit

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-11-24Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-19