Myelit

Myelit är en inflammation i ryggmärgen, som påverkar det skyddande hölje runt nerverna som kallas myelin. Det stör kommunikationen mellan hjärnan och resten av kroppen. Det kan ge upphov till muskelsvaghet, förlamning och känselbortfall. 

Orsaker till myelit

Myelit kan uppstå till följd av en infektion av bakterier, virus, svamp eller parasiter. Infektioner som kan ge myelit är till exempel hiv, syfilis, TBE eller tuberkulos. Myelit kan också bero på en autoimmun reaktion eller sjukdom.

Sjukdomar som kan ge upphov till myelit är till exempel:

 • MS
 • Sjögrens syndrom
 • SLE
 • Sarkoidos
 • Akut disseminerad encefalomyelit, ADEM
 • Neuromyelitis optica, NMO

Symtom på myelit

Symtomen vid myelit skiljer sig beroende på vad som är den bakomliggande orsaken. De kan komma inom några timmar eller dagar, men i de flesta fall har myelit ett snabbt förlopp. 

Myelit ger symtom som till exempel: 

 • förlamning eller svaghet i muskler som börjar i benen och sen fortsätter till armarna 
 • svårigheter att gå och hålla kroppen upprätt. 
 • nedsatt känsel
 • parestesier, det vill säga att huden sticker, bränner, svider eller domnar utan någon yttre påverkan 
 • smärta i ryggen, ben, armar eller över magen
 • inkontinens 
 • förstoppning och svårigheter att tömma tarmen
 • feber och andningssvårigheter förekommer också

Transversell myelit

En inflammation tvärs över (på båda sidor) av en del av ryggraden kallas för transversell myelit. Det är ett akut tillstånd. Sjukdomen är sällsynt, och orsaken är inte helt klarlagd. Den kan uppkomma i samband med infektioner, och då kommer inflammationen i ryggraden typiskt sett efter infektionen. De flesta får bara en episod som sedan läker ut. Många blir helt eller åtminstone delvis återställda, även om det kan ta tid. En del får kvarstående symtom som kan variera i svårighetsgrad. 

Transversell myelit ger oftast symtom på båda sidor av kroppen nedanför den delen av ryggraden som är påverkad. Men det förekommer att symtomen bara uppkommer på en sida av kroppen.

Behandling vid myelit

Behandlingen beror på vad som ligger bakom inflammationen. I det akuta skedet kan kortisoninjektioner användas för att dämpa inflammationen. Det kan också bli nödvändigt med andra former av behandling, till exempel läkemedel som verkar dämpande på immunsystemet. 

Personer som fått kvarvarande symtom kan behöva andra former av behandling, till exempel: 

 • Läkemedel som minskar smärta inklusive läkemedel mot nervsmärta
 • Läkemedel mot kramper (spasticitet)
 • Behandling för inkontinens och störd tarmfunktion
 • Psykologisk behandling för att hantera ångest, depression eller andra känslomässiga eller fysiska besvär som har uppkommit i samband med sjukdomen

När bör jag söka vård?

Sök vård om du får symtom som kan bero på myelit. Det finns många sjukdomar som kan ge liknande symtom och det är viktigt att du får rätt diagnos och behandling.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid tecken på myelit är digital vård inte lämplig, utan du bör söka fysisk vård. Om du är osäker och har svårt att bedöma symtomen kan vi hjälpa dig med rådgivning och bedömning. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om myelit

Vad är myelit?

Myelit är det medicinska begreppet för inflammation i ryggmärgen av olika orsaker. 

Vad är kronisk myelit?

Kronisk myelit är en allvarlig och mycket ovanlig sjukdom som innebär att du har en kronisk inflammation i ryggmärgen. Det ger symtom som påminner om sjukdomen MS, till exempel muskelsvaghet och påverkad känsel och smärta. 

Det kan finnas en infektion i kroppen som bakomliggande orsak, och i så fall kan den behandlas. I övrigt finns ingen särskild behandling för kronisk myelit. Kortison i höga doser används ibland som behandling för att dämpa besvären.

Kan myelit försvinna?

Det beror delvis på orsaken bakom inflammationen. Inflammationen i ryggmärgen kan läka ut, men ger ibland ändå kvarstående symtom.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2021-09-23
Granskare: Seika Lee, Medicinsk Chef - Doktor.se
Senast granskad: 2021-12-29
 • Öppet alla dagar i veckan
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med