Doktor.se

Bäckensmärta

Bäckensmärta kan vara akut eller kronisk. Det finns behandling att prova om du behöver, men de flesta blir bra utan. Bäckensmärta på grund av graviditet kallas för foglossning.

Vad är bäckensmärta?

Bäckensmärta är smärta i nedre delen av magen och i bäckenet, som är en del av människans skelett. Bäckenet är en skålformad ring av ben som består av korsbenet, svansbenet och de båda höftbenen, som i sin tur utgörs av tre ben som kallas för tarmben, sittben och blygdben. Det vilar på lårbenen och bär upp ryggradens rörliga kotor. Bäckensmärta räknas som kronisk om den pågått i mer än sex månader och inte kan förklaras av någon uppenbar förändring i underlivet.

Foglossning är när du har bäckensmärta som gravid. Lederna i bäckenet blir rörligare under graviditeten, för att det ska kunna vidga sig vid förlossningen så att barnet kan komma ut. Den här texten handlar främst om bäckensmärta för kvinnor som inte beror på graviditet. Här kan du läsa mer om foglossning.

Orsak till bäckensmärta

Bäckensmärta kan ha många olika anledningar. Den kan komma från

 • könsorgan

 • nedre urinvägarna

 • magtarmkanalen

 • muskler och ligament i bäckenet.

Det är vanligare att bäckensmärta orsakas av urinvägssjukdomar och sjukdomar i magtarmkanalen, än av problem i underlivet.

Många som har problem med kronisk bäckensmärta har samtidigt flera andra smärttillstånd som tros kunna vara orsaken, såsom exempelvis endometrios, interstitiell cystit, IBS, fibromyalgi och levator ani-syndrom. Ibland är det dock oklart om dessa tillstånd orsakar eller är en följd av bäckensmärtan. Det är också vanligt att bäckensmärta har mer än en orsak. Risken att drabbas har visat sig vara större om du redan tidigare haft sjukdomar, skador eller belastningar i nedre delen av magen eller i underlivet, såsom till exempel

 • inflammation

 • operation

 • övergrepp

 • misshandel

 • svår förlossning.

Det verkar också som att risken ökar ju fler sådana händelser du varit med om. En teori är att de många nervtrådar som finns i magen och bäckenet kan bli överkänsliga på grund av skador och belastningar och därför utlösa smärta av sådant som normalt inte gör ont.

Akuta bäckensmärtor kan bero på

Kroniska bäckensmärtor kan bero på

 • myom

 • endometrios

 • sexuella övergrepp

 • användande av spiral (ett preventivmedel)

 • obehandlad klamydiainfektion.

I ovanliga fall kan kronisk bäckensmärta också orsakas av cancer i livmodern, livmoderhalsen, äggstockarna eller tjocktarmen.

Bäckensmärta kan också bero på graviditet och kallas då för foglossning.

Symtom på bäckensmärta

Det vanligaste är att smärtan är konstant, eller kronisk, men för vissa kommer den istället i ständigt upprepade perioder och är mer akut. En del får bara ont när de gör vissa saker, som att gå på toaletten eller när de har sex. Smärtan kan vara alltifrån mild till väldigt kraftig, och kan beskrivas som

 • diffus

 • molande

 • ömmande

 • intensivt skärande.

Du kan uppleva att smärtan känns tvärs över bäckenet, djupt nere i bäckenet eller i en eller båda ljumskarna. Hos vissa kan smärtan stråla bak mot korsryggen, skinkorna och låren. Det är vanligt att ha mer ont tidigt på morgonen, och att smärtan ökar om du rör dig eller lyfter tunga saker.

Behandling av bäckensmärta

Behovet av behandling mot bäckensmärta är väldigt olika. Om smärtan beror på en underliggande sjukdom behöver den behandlas. Många blir bättre med tiden utan behandling.

Om du har kronisk bäckensmärta kan du beroende på hur ont du har, hur smärtan känns och vad som tros ligga bakom, få prova något eller flera av följande:

 • Smärtlindrande läkemedel: Smärtor som förvärras vid menstruation kan bli bättre med receptfria smärtstillande läkemedel, främst de som även har en antiinflammatorisk effekt.

 • Andra läkemedel: Smärtor som tros komma från nerver kan bli bättre med hjälp av läkemedel som normalt används mot epilepsi eller depression.

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): KBT kan minska smärtan genom att hitta lösningar som hjälper till att hantera stress och minska belastningar.

 • Fysioterapi: För vissa hjälper det med fysioterapi som är inriktad mot generell träning och en ökad kroppsförståelse.

För många hjälper det också att få reda på orsaken till sin smärta, och att få veta att smärtan inte beror på någon allvarlig sjukdom.

För de flesta med foglossning så försvinner deras bäckensmärta efter förlossningen, inom tre månader. En del kvinnor har dock fortfarande bäckensmärta långt efter sin graviditet och kan behöva behandling med bland annat fysioterapi. Här kan du läsa mer om behandling av foglossning.

När bör jag söka vård?

Sök vård om har kraftig eller långvarig smärta, eller smärta samtidigt som du känner dig allmänt sjuk.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss jobbar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa till med rådgivning, bedömning av symtom och behandling. Vi har också fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om bäckensmärta

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-04-20Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20