Feber

Frossa, varm panna eller allmän svaghet – feber kan yttra sig på många sätt. Feber är oftast ett övergående tillstånd men det är viktigt att ta reda på orsaken.

Även om din kroppstemperatur varierar under dygnet ligger den vanligtvis runt 37 grader

När du får feber överstiger kroppstemperaturen det normala, som reaktion på en infektion i din kropp. Några vanliga orsaker till feber är förkylning eller annan vanlig virusinfektion, bakterieförgiftning eller en allvarligare sjukdom.

Symptom

Vid feber känner du dig varm, svag och kan drabbas av yrsel. Du kan också börja frysa och svettas samtidigt. När du fryser stiger febern och när du svettas går den ner. Barn får lättare feber än vuxna, men det betyder inte nödvändigtvis att de är särskilt sjuka. Utgå alltid från barnets allmäntillstånd innan du söker vård. 

Behandling

Det bästa och säkraste sättet att ta tempen på både vuxna och barn är i örat eller i stjärten. Man brukar dra gränsen för feber vid 38 grader, visar den över 39 grader har du hög feber.

Både barn och vuxna bör stanna hemma från skola eller arbete för att vila och återhämta sig. När du har feber bör du undvika att röra på dig i onödan. Vid behov, använd receptfria febernedsättande läkemedel, så som Alvedon och Panodil, Ipren och Ibumetin samt Bamyl och Aspirin. De två sistnämnda ska inte ges till barn.

Feber orsakad av en bakterieinfektion kan behöva behandlas med antibiotika.

Andra tips på egenvård vid feber:

  • Håll rummet svalt – vädra ofta
  • Klä dig svalt
  • Badda panna och handleder med fuktad handduk
  • Drick mycket vätska
  • Vila 

Hör av dig till oss på Doktor.se 

För att få rådgivning om febern fortsätter vara hög i fyra dygn utan att det finns en tydlig orsak.

Om febern kommer snabbt, förblir hög och allmäntillståndet är mycket dåligt.


Om febern först går ner och därefter stiger igen kan det bero på en bakterieinfektion och bör behandla med antibiotika.

Hör även av dig till oss om har svårt att kissa eller om det svider när du kissar samtidigt som du har feber.

Du ska också kontakta akutvård om du har kraftig feberfrossa, känner att du håller på att förlora medvetandet eller om har svårt att svälja eller andas. 

Vi samarbetar med