Autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar uppkommer för att immunförsvaret av misstag börjar tillverka antikroppar mot friska celler och kroppens egen vävnad. Det innebär kort sagt att kroppen angriper sig själv.

Orsak till autoimmuna sjukdomar

Orsaken till att vissa personer drabbas av autoimmuna sjukdomar är inte klarlagd. Immunförsvar har bland annat till uppgift att skydda oss mot infektioner. I kroppen finns immunceller som är på jakt efter skadliga bakterier, virus och svampar som kan orsaka infektioner. När de hittar sådant som inte ska finnas i kroppen märks de upp med specifika antikroppar, så att andra delar av immunförsvaret kan hitta dem och starta en händelsekedja som slutar med att kroppen gå till angrepp mot den oönskade cellen.

Vid autoimmuna sjukdomar har immunförsvaret felaktigt börjat märka upp och angripa normala celler i kroppen. För att en sådan händelsekedja ska starta krävs i allmänhet något som väcker eller stör immunförsvaret. Det kan vara alla möjliga olika faktorer, och de varierar från sjukdom till sjukdom. Exempel på faktorer som kan trigga autoimmuna reaktioner är:

  • Rökning, gör att det kommer in främmande ämnen i lungorna som kan väcka immunförsvaret. Det finns flera autoimmuna sjukdomar som har rökning som gemensam riskfaktor, bland annat reumatoid artrit, SLE och MS
  • Gifter och lösningsmedel anses också kunna trigga immunförsvaret.
  • Virus. Många forskare misstänker virus som en trigger för att utlösa autoimmuna sjukdomar, men det är ännu inte säkerställt.

Autoimmuna sjukdomar – lista

Det finns mer än 80 olika typer av autoimmuna sjukdomar som påverkar vitt skilda funktioner i kroppen. Här har vi listat några exempel:

Symtom på autoimmuna sjukdomar

Det finns ingen behandling som kan bota autoimmuna sjukdomar. Däremot finns mediciner som kan bromsa sjukdomsförloppet, genom att dämpa immunförsvaret så inflammationen minskar. Här är exempel på läkemedelsgrupper som ofta används vid autoimmuna sjukdomar:

  • Kortisonpreparat. Är kraftigt inflammationsdämpande, men ger biverkningar vid höga doser under lång tid. Ges därför som injektion i leder, eller i tablettform i kortare perioder.
  • Läkemedel som dämpar smärta och inflammation. Påverkar inte sjukdomsförloppet, men lindrar symtom. 
  • Sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel, så kallade DMARD. Kan bromsa sjukdomsförloppet vid reumatiska sjukdomar. 
  • Biologiska läkemedel. Är kraftigt inflammationsdämpande och används vid flera olika autoimmuna sjukdomar.

När bör jag söka vård?

Om du får nya symtom du inte känner igen, och som kvarstår över tid bör du söka vård. Det kan vara symtom som kommer och går.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se har fysiska mottagningar som du kan vända dig till. Om det finns misstanke om autoimmun sjukdom kan du sedan bli hänvisad vidare för fortsatt utredning och behandling.

Frågor och svar om autoimmuna sjukdomar

Vad är autoimmuna sjukdomar?

Autoimmuna sjukdomar är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av att kroppens immunförsvar angriper normala celler och vävnader i kroppen. 

Vilka autoimmuna sjukdomar finns det?

Det finns över 80 typer av autoimmuna sjukdomar. Hit räknas många välkända sjukdomar som glutenintolerans, sköldkörtelsjukdom, typ 1-daibetes, ledgångsreumatism och psoriasis

Varför får man autoimmuna sjukdomar?

En autoimmun sjukdom uppstår när kroppens immunförsvar inte kan skilja på dina egna friska celler och främmande eller felaktiga celler som ska bekämpas eller tas bort. Det gör att immunförsvaret misstar sig och angriper normala celler och vävnader i kroppen.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2021-11-04
Granskare: Seika Lee, Medicinsk Chef - Doktor.se
Senast granskad: 2022-05-05
  • Öppet alla dagar i veckan
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med