Doktor.se

Testikelinflammation

Orsak till testikelinflammation

Testikelinflammation kan orsakas av bakterier eller virus. I många fall är det en inflammation i bitestiklarna som spridit sig, till exempel klamydia. En inflammation i både testiklar och bitestiklar kallas inom vården för epididymo-orkit. Men ibland uppstår orkit utan tydlig orsak.

Personer som inte är vaccinerade mot påssjuka kan få testikelinflammation av påssjukevirus.

Symtom på testikelinflammation

Testikelinflammation kan ge symtom som:

  • svullnad i pungen

  • måttlig till svår smärta

  • feber

  • illamående och kräkning

  • en allmän sjukdomskänsla

Vad kan jag göra själv?

Du kan förebygga testikelinflammation genom att:

  • använda kondom vid samlag, så du inte drabbas av en könssjukdom som kan sprida sig

  • vaccinera dig mot påssjuka, som ingår i det ordinarie barnvaccinationsprogrammet

Behandling vid testikelinflammation

Om inflammationen beror på ett virus finns ingen behandling, utan det får läka av sig själv. Du kan lindra smärta och feber, och det kan hjälpa att använda en suspensoar om pungen känns tung och öm. 

Om det är en bakterieinfektion som är orsaken kan du få behandling med antibiotika och läkemedel mot smärta och inflammation. Inflammation i testiklar och bitestiklar som börjat som en urinvägsinfektion kan göra att du blir väldigt sjuk. I vissa fall kan du behöva vård på sjukhus till en början, för att kunna få antibiotika direkt i blodet.

När bör jag söka vård?

Om du har symtom som kan bero på testikelinflammation bör du söka vård.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig att bedöma symtom och ge rådgivning. Vid misstanke om testikelinflammation kan vi behöva hänvisa dig för provtagning som inte kan utföras digitalt utan kräver fysisk vård. Doktor.se har fysiska mottagningar på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-03-12Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20