Doktor.se

Blåsljud

Blåsljud på hjärtat är ljud som hörs när läkaren lyssnar på ditt hjärta i stetoskop. De starkaste blåsljuden kan höras även utan. Blåsljud uppkommer när det blir störningar i blodflödet inuti eller nära hjärtat. Vissa ljud är ofarliga, medan andra blåsljud tyder på hjärtsjukdom.

Vad är blåsljud på hjärtat?

När läkaren lyssnar på ett hjärta i ett stetoskop låter det oftast ”lub-dub”. Det är ett ljud som uppkommer när klaffarna stängs. Om du har ett blåsljud kan ”lub” eller ”dub” bytas ut mot ett ljud som låter mer som ”woosh” eller ”swish”. Blåsljud kan låta på många olika sätt och ha många olika orsaker, som kan vara helt ofarliga eller kräva behandling. 

Orsak till blåsljud hos vuxna

Det finns många olika orsaker till blåsljud. Ibland uppkommer blåsljud utan att det är tecken på någon allvarlig sjukdom. Dessa blåsljud kallas för fysiologiska blåsljud. Den vanligaste orsaken till fysiologiska blåsljud är att blodet flödar för snabbt genom hjärtat, vilket kan bero på:

 • ökad fysisk ansträngning

 • graviditet

 • en period av snabb tillväxt, till exempel i tonåren

I andra fall kan blåsljud vara tecken på medfödda sjukdomar, till exempel:

 • problem med hjärtats klaffar (antingen att de läcker när de är stängda, eller att öppningen är så trång när de är öppna att blodet får svårt att passera)

 • hål i de väggar som separerar hjärtats olika rum

 • att blodflödet går fel väg inuti hjärtat

Sjukdomsorsakade blåsljud kan också komma senare i livet.

De kan ha orsaker som:

Orsak till blåsljud hos barn

Blåsljud är vanligt hos nyfödda. När barnet kommer ut ur magen ska blodet börja ta en annan väg genom hjärtat, men ibland tar omställningen tid och då uppkommer ett blåsljud. Blåsljudet försvinner av sig självt när omställningen är klar. I sällsynta fall, hos ungefär ett barn av 100, beror blåsljudet på ett hjärtfel, till exempel:

 • problem med hjärtats klaffar (antingen att de läcker när de är stängda, eller att öppningen är så trång när de är öppna att blodet får svårt att passera)

 • hål i de väggar som separerar hjärtats olika rum

 • att blodflödet går fel väg inuti hjärtat, trots att omställningen som sker efter födseln ägt rum.

Omkring 80 % av alla medfödda hjärtfel hos barn upptäcks innan barnen fylls ett, och de flesta av dessa upptäcks kort efter att barnet fötts.

Symtom på blåssljud

Blåssljud kan förekomma tillsammans med olika symtom, beroende på vad blåssljudet beror på. Följande symtom kan uppkomma om blåsljudet beror på en underliggande hjärtsjukdom:

 • central cyanos (blåaktig hud som oftast syns bäst på fingertoppar och läppar)

 • andfåddhet

 • bröstmärtor

 • yrsel

 • svimning

Vad kan jag göra själv?

Blåsljud är ingenting som du hör själv. Det upptäcks oftast av en slump när en läkare lyssnar på hjärtat. Om läkaren inte själv kan avgöra ifall blåsljudet är fysiologiskt eller tecken på underliggande sjukdom, kan du bli remitterad till en hjärtspecialist för ytterligare hjärtundersökning.

Behandling vid blåsljud

Det finns ingen generell behandling för blåsljud. Utredning, behandling och fortsatta åtgärder anpassas beroende på orsaken till blåsljudet.

När bör jag söka vård?

Om du fått veta att du eller ditt barn har ett blåsljud, bör du söka vård om något av följande inträffar:

 • ökad andfåddhet 

 • yrsel 

 • svimningskänslor 

 • blåaktig hud 

Vid svåra smärtor i bröstet eller svårigheter att andas, ska du ringa ambulans på 112.

Frågor och svar om blåsljud på hjärtat

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-03-01Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-04