Järnbrist

Järnbrist gör att kroppen får svårt att tillverka hemoglobin, det protein som transporterar syre i kroppen. Det gör att du kan känna dig trött och orkeslös. Det finns många möjliga orsaker till järnbrist, till exempel att du förlorat blod av något skäl eller att du inte kan ta upp järn från maten. Tillståndet är oftast ofarligt och lätt att behandla.

Vad är järnbrist?

Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som fångar upp syre från inandningsluften och transporterar syret runt i kroppen. Normalt har kroppen extra järn lagrat i levern, mjälten och benmärgen att ha som reserv, till exempel vid en blödning. Om kroppen har slut på järnreserverna och därmed inte kan tillverka tillräckligt med Hb, faller blodvärdet. Detta kallas för järnbristanemi, eller lågt blodvärde på grund av järnbrist. 

Järnbrist är oftast ofarligt och lätt att behandla.

Orsak till järnbrist

Järnbrist kan bero på flera olika saker, så som:

 • rikliga menstruationsblödningar
 • andra blödningar, exempelvis näsblod
 • bloddonation
 • graviditet
 • bristfälligt intag av järn, till exempel på grund av vegankost eller anorexi

Järnbrist kan också orsakas av olika typer läkemedel som ökar blödningsbenägenheten, till exempel blodförtunnande läkemedel, smärtstillande läkemedel eller magsyrahämmande läkemedel. Det kan då ge blödningar i magen och tarmen, som i sin tur ger järnbrist.

Järnbrist kan också uppstå på grund av minskat upptag av järn i tarmen, till exempel på grund av:

 • glutenintolerans (celiaki)
 • tarmkirurgi
 • infektion med helicobacter pylori
 • tarmsjukdom (Crohns, ulcerös kolit)
 • åldersrelaterad maginflammation (atrofisk gastrit)

Andra kroniska sjukdomar förutom tarmsjukdomar som kan orsaka järnbrist är:

Symtom på järnbrist

När du har blodbrist (anemi), oavsett om det beror på järnbrist eller något annat, får kroppen svårare att transportera syre från inandningsluften till resten av kroppen. Syre är viktigt för de flesta av kroppens funktioner, och anemi kan därför leda till många olika typer av symtom.  

Järnbrist ger symtom i form av att:

 • du känner dig trött
 • du blir yr
 • du blir blek i hyn
 • du får huvudvärk
 • ditt hår blir torrt 
 • du får håravfall 
 • din hud blir torr 
 • du får oroliga ben, så kallade myrkrypningar
 • det susar i öronen
 • din mentala och fysiska förmåga blir nedsatt
 • du får svårt att koncentrera dig
 • du känner dig nedstämd eller får ångest
 • du blir ovanligt andfådd vid ansträngning.

Personer som redan har åderförfettning i blodkärlen i hjärtat eller benen, kan vid ansträngning även få bröstsmärtor eller ont i benen.

Vad kan jag göra själv?

Du kan se till att äta mat som innehåller mycket järn, och gärna kombinera detta med intag av apelsinjuice eller citrusfrukter för ökat upptag av järn.

Mat som innehåller mycket järn är till exempel:

 • inälvs- och blodmat, som lever och blodpudding
 • kött
 • ägg
 • skaldjur
 • fullkornsprodukter
 • nötter och frön
 • torkad frukt
 • spenat
 • baljväxter

Behandling av järnbrist

Järnbrist behandlas med järntillskott i olika former: 

 • Järntillskott i form av tabletter eller droppar är det vanligaste. 
 • Om du har stora problem med biverkningar av järntabletter kan du få istället få sprutor med järn. 
 • Ibland kan järn behöva tillsättas direkt till blodet, till exempel om kroppen har svårt att ta upp järn från tarmen. 
 • Om du har mycket låga värden och stora besvär, kan det behövas en blodtransfusion. 

Det är bäst att ta järntillskott innan eller mellan måltider, eftersom upptaget blir bäst då. Hos vissa kan järntillskott ge biverkningar, framför allt från mage och tarm, till exempel illamående, förstoppning eller diarré. I dessa fall kan det underlätta att ta tabletterna på kvällen istället för på morgonen.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du:

 • misstänker att du har blodbrist
 • känner dig onormalt andfådd
 • känner dig onormalt trött 

Sök vård omgående om du:

 • har svart eller blodig avföring
 • har mörk kaffesumpsliknande avföring eller kräkningar

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid misstanke om järnbrist eller anemi behövs provtagning, och därför bör du söka fysisk vård. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på flera orter.

Frågor och svar om järnbrist

Vad är järnbrist?

Kroppen behöver järn för att kunna tillverka hemoglobin, det protein som fångar upp syre från inandningsluften och transporterar syret till resten av kroppen. Normalt har kroppen järnreserver lagrade, men om reserverna är slut får kroppen svårt att transportera syre. Om dina järnreserver är låga eller helt slut, har du järnbrist.

Varför får man järnbrist?

Järnbrist kan bero på många olika saker, till exempel olika typer av blödningar eller att blödningsbenägenheten har ökat på grund av vissa sjukdomar och behandlingar. Olika sjukdomar kan också göra att kroppen inte kan ta upp lika mycket järn från tarmen. De flesta får i sig tillräckligt med järn via kosten, men om du till exempel äter vegankost eller lider av anorexi kan det hända att du inte får det, vilket till slut orsakar en brist på järn.

Det är ganska vanligt att få järnbrist som gravid, eftersom du då behöver extra mycket järn för att även tillgodose fostrets behov. Dina järnnivåer kontrolleras alltid flera gånger under graviditeten.

Hur vet man om man har järnbrist?

För att ta reda på om du har järnbrist får du lämna ett blodprov via ett stick i fingret. Det kallas för att blodvärdet testas, eller att hemoglobinvärdet (hb-värdet) mäts. Om du har brist på järn kan du känna dig trött och orkeslös, yr eller andfådd.

Vad ska man äta om man har järnbrist?

Om du redan har järnbrist behövs järntillskott. Du kan förhindra järnbrist genom att äta mat som innehåller mycket järn, främst inälvs- och blodmat såsom lever och blodpudding. Kött, ägg och skaldjur innehåller också mycket järn. Även fullkornsprodukter, nötter och frön, spenat, baljväxter och torkad frukt innehåller järn.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2020-11-27
Granskare: Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
Senast granskad: 2022-01-19
 • Öppet alla dagar i veckan
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med