Allergi

När kroppens immunförsvar reagerar överkänsligt mot något ämne som för de flesta människor är helt vanligt och ofarligt kan allergiska symptom som ovan uppstå.

Utslag, klåda, andningssvårigheter eller magsmärtor. När kroppens immunförsvar reagerar överkänsligt mot ämnen som för de flesta människor är helt ofarliga, kan det handla om allergi.

Alla ämnen kan mer eller mindre framkalla allergi. De vanligast förekommande allergenerna, som dessa ämnen kallas för, finns i:

  • Livsmedel
  • Luftvägsallergener, som pollen, pälsdjur och kvalster
  • Mediciner, som antibiotika
  • Kemikalier, exempelvis i rengöringsmedel
  • Insekters gift från bett av exempelvis bin och getingar
  • Substanser i omgivningen, som latex, guld och nickel

Risken för att utveckla allergi ökar om du tidigare har astma, eksem eller allergibesvär.

Symptom

Symptomen kan variera beroende på vad ditt immunförsvar reagerat på, det vill säga vilken allergi du har, och hur mycket av ämnet du utsatts för. För vissa kan det räcka med mycket lite, eller att bara vistas i samma rum som ämnet. De vanligaste reaktionerna är rinnsnuva (vanligt vid luftburen substans, som exempelvis pollen), klåda i halsen och irritation i munhålan, trötthet och orkeslöshet, irriterade ögon, hudutslag, diarré eller förstoppning (vanligt förekommande vid medicinallergi och matallergi). Andra symptom är lågt blodtryck och svårt kliande hudutslag.

Behandling

Det är lätt att tro att kliande och rinnande näsa handlar om en förkylning som aldrig vill ge vika, men om det aldrig går över kan det handla om en allergisk reaktion. Ta symptomen på allvar och ta reda på vad som orsakar symptomen, så att du kan få den bästa hjälpen att lindra dem. 

Hör av dig till oss på Doktor.se

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och att utkristallisera om dina symptom är en allergisk reaktion. Vid andningssvårigheter och svullen hals och läppar är det viktigt att uppsöka akut sjukvård.


Vi samarbetar med