Doktor.se

Äggledarinflammation

Äggledarinflammation kallas för salpingit inom vården, och ingår också i det bredare begreppet akut bäckeninflammation. Inflammationen beror oftast på att en infektion i slidan eller livmoderhalsen spridit sig uppåt till livmodern och äggledarna. En vanlig orsak är könssjukdomar, så som klamydia, mykoplasma eller gonorré. Äggledarinflammation behandlas med antibiotika.

Orsaker till äggledarinflammation

Äggledarinflammation kan orsakas av flera olika bakterier. Vanliga orsaker är klamydia, gonorré eller mykoplasma som överförts sexuellt.

En annan mer ovanlig orsak till äggledarinflammation är komplikationer efter en abort eller efter att du fått en spiral insatt.

Symtom på äggledarinflammation

Symtomen vid en akut bäckeninflammation varierar från uttalade till mer lätta eller otydliga besvär. Det är vanligt att klamydiainfektion ger lätta eller måttliga besvär, och att infektion på grund av gonorré ger svårare symtom. Vanliga symtom är

 • att det gör ont när du kissar eller har samlag

 • att du är kissnödig fast du nyss kissat

 • kraftig smärta (ibland enbart molande smärta) i nedre delen av magen

 • feber, frossa och trötthet

 • rikligare flytningar som kan vara illaluktande.

De som får kraftiga symtom kan känna sig väldigt sjuka och allmänt påverkade av infektionen.

Komplikationer av äggledarinflammation

En akut bäckeninflammation kan hos en del kvinnor ge upphov till ärrbildning eller skador på äggledarna, framför allt om infektionen lämnas obehandlad en längre tid. Det kan ge flera typer av komplikationer:

 • smärta vid samlag

 • kroniska bäckensmärtor

 • svårigheter för ett befruktat ägg att ta sig igenom och nå fram till livmodern, vilket ökar risken för utomkvedshavandeskap

 • svårigheter för spermier att nå fram för att befrukta ett ägg, vilket kan leda till svårigheter att bli gravid.

 • ökad risk för nya inflammationer.

Risken för ärrbildning och komplikationer minskar om du snabbt får behandling mot infektionen.

Förebygga äggledarinflammation

Du kan minska risken att drabbas av äggledarinflammation genom att skydda dig mot könssjukdomar.

Behandling vid äggledarinflammation

Vid äggledarinflammation ges behandling i form av antibiotika. Vid svår infektion kan du behöva bli inlagd på sjukhus, och antibiotika kan då ges direkt i blodet. Tänk på att du inte ska ha sex under behandlingstiden. Om inflammationen beror på en könssjukdom behöver den du haft sex med testas och eventuellt behandlas.

Om du har mycket ont kan du dämpa smärtan med receptfria smärtstillande läkemedel.

Om det bildats varbölder vid äggledarna i samband med inflammationen kan du behöva en operation.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har symtom som kan bero på äggledarinflammation.

Sök vård genast om något av följande stämmer in:

 • Om du har väldigt ont i nedre delen av buken.

 • Om du har feber och kraftiga flytningar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi har fysiska mottagningar du kan vända dig till. Om du har symtom som kräver akut behandling bör du istället söka vård på en jouröppen mottagning eller en akutmottagning.

Frågor och svar om äggledarinflammation och akut bäckeninflammation

Här har vi samlat några frågor och svar om äggledarinflammation och akut bäckeninflammation.

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-03-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-11