Doktor.se

Myalgi

Medicinskt granskad

Nästan alla har ömma, värkande muskler av och till, och inom vården kallas detta tillstånd för myalgi. Du kan till exempel få tillfälligt ont i musklerna av översträckning eller på grund av träningsvärk. Muskelsmärta är också ett symtom som kan komma av många andra sjukdomar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra erfarna sjuksköterskor och läkare kan hjälpa dig med bedömning av symtom, rådgivning och behandling. Vid symtom som kräver akut vård ska du inte vända dig till oss, utan söka fysisk vård på akutmottagning.

Vad är myalgi?

Myalgi är den medicinska termen för smärta i muskler. Smärtan kan komma i en del av kroppen, eller i hela kroppen och variera i intensitet från mild till extremt smärtsam.

Myalgi kan ofta komma samtidigt som muskeltrötthet. I de flesta fall går muskelvärken och tröttheten över, men i en del fall är värken kronisk, till exempel vid fibromyalgi eller kroniskt trötthetssyndrom.

Vad betyder myalgi?

Ordet myalgi är sammansatt från grekiskans myos, som betyder muskel, och algos, som betyder smärta. Det är ett medicinskt ord för muskelsmärta.

Orsaker till myalgi

Den vanligaste orsaken till muskelsmärta är överanvändning, översträckning eller små skador. Den typen av smärta uppkommer oftast i ett par muskler, eller en särskild del av kroppen. Ofta kan du själv koppla samman smärtan med något särskilt du gjort. 

Muskelsmärta som påverkar hela kroppen är ofta ett tecken på en infektion, till exempel influensa. Det kan också vara ett symtom på en sjukdom, eller biverkan av en medicin. 

Här är exempel på sjukdomar och tillstånd som kan orsaka myalgi:

Symtom på myalgi

Symtomen varierar beroende på vad som orsakar smärtan. Det kan vara en djup, molande smärta som dröjer kvar länge, eller en skarp, intensiv smärta som går över snabbt. Muskelsmärtan kan komma i en viss muskel eller kroppsdel, eller kännas i kroppen som helhet. 

När du söker vård för myalgi är det bra om du kan försöka tänka igenom och beskriva din smärta så tydligt som möjligt. Till exempel hur smärtan känns, i vilka sammanhang den uppkommer, och om du har andra symtom som kommit samtidigt som muskelvärken. Det gör det lättare för din läkare att ställa rätt diagnos. 

Behandling vid myalgi

Behandlingen anpassas beroende på vad som orsakat muskelvärken. 

Vid tillfällig muskelvärk räcker det ofta med egenvård:

  • Vila från de aktiviteter som gör ont.

  • Om det behövs kan du ta receptfria smärtläkemedel.

När bör jag söka vård?

Vid muskelvärk efter överansträngning, mindre sträckning eller liknande räcker det oftast med egenvård hemma. 

Sök vård akut om något av följande stämmer in:

  • Muskelvärk och svårigheter att andas eller kraftig yrsel

  • Att du plötsligt blir väldigt svag i musklerna

  • Att du får muskelvärk, hög feber och nackstelhet

Sök vård om något av följande stämmer in:

  • Du har fått muskelvärk efter att du ökat dosen av din medicin, särskilt när det gäller läkemedel mot höga blodfetter. 

  • Du har muskelvärk som inte går över med egenvård.

  • Du har tecken på infektion, till exempel svullnad, varmare hud i området och hudrodnad, runt en ömmande muskel. 

  • Du har muskelvärk och hudutslag.

22 September, 202120 September, 2023