Äggledarinflammation

Äggledarinflammation kallas för salpingit inom vården, och ingår också i det bredare begreppet akut bäckeninflammation. Inflammationen beror oftast på att en infektion i slidan eller livmoderhalsen spridit sig uppåt till livmodern och äggledarna. En vanlig orsak är könssjukdomar, så som klamydia, mykoplasma eller gonorré. Äggledarinflammation behandlas med antibiotika.

Orsaker till äggledarinflammation

Äggledarinflammation kan orsakas av flera olika bakterier. Vanliga orsaker är klamydia, gonorré eller mykoplasma som överförts sexuellt.

En annan mer ovanlig orsak till äggledarinflammation är komplikationer efter en abort eller efter att du fått en spiral insatt.

Symtom på äggledarinflammation

Symtomen vid en akut bäckeninflammation varierar från uttalade till mer lätta eller otydliga besvär. Det är vanligt att klamydiainfektion ger lätta eller måttliga besvär, och att infektion på grund av gonorré ger svårare symtom. Vanliga symtom är

 • att det gör ont när du kissar eller har samlag
 • att du är kissnödig fast du nyss kissat
 • kraftig smärta (ibland enbart molande smärta) i nedre delen av magen
 • feber, frossa och trötthet
 • rikligare flytningar som kan vara illaluktande.

De som får kraftiga symtom kan känna sig väldigt sjuka och allmänt påverkade av infektionen.

Komplikationer av äggledarinflammation

En akut bäckeninflammation kan hos en del kvinnor ge upphov till ärrbildning eller skador på äggledarna, framför allt om infektionen lämnas obehandlad en längre tid. Det kan ge flera typer av komplikationer:

 • smärta vid samlag
 • kroniska bäckensmärtor
 • svårigheter för ett befruktat ägg att ta sig igenom och nå fram till livmodern, vilket ökar risken för utomkvedshavandeskap
 • svårigheter för spermier att nå fram för att befrukta ett ägg, vilket kan leda till svårigheter att bli gravid.
 • ökad risk för nya inflammationer.

Risken för ärrbildning och komplikationer minskar om du snabbt får behandling mot infektionen.

Förebygga äggledarinflammation

Du kan minska risken att drabbas av äggledarinflammation genom att skydda dig mot könssjukdomar.

Behandling vid äggledarinflammation

Vid äggledarinflammation ges behandling i form av antibiotika. Vid svår infektion kan du behöva bli inlagd på sjukhus, och antibiotika kan då ges direkt i blodet. Tänk på att du inte ska ha sex under behandlingstiden. Om inflammationen beror på en könssjukdom behöver den du haft sex med testas och eventuellt behandlas.

Om du har mycket ont kan du dämpa smärtan med receptfria smärtstillande läkemedel.

Om det bildats varbölder vid äggledarna i samband med inflammationen kan du behöva en operation.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har symtom som kan bero på äggledarinflammation.

Sök vård genast om något av följande stämmer in:

 • Om du har väldigt ont i nedre delen av buken.
 • Om du har feber och kraftiga flytningar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi har fysiska mottagningar du kan vända dig till. Om du har symtom som kräver akut behandling bör du istället söka vård på en jouröppen mottagning eller en akutmottagning.

Frågor och svar om äggledarinflammation och akut bäckeninflammation

Här har vi samlat några frågor och svar om äggledarinflammation och akut bäckeninflammation.

Vad är en akut bäckeninfektion?

Ibland används ordet akut bäckeninfektion och ibland akut bäckeninflammation, men det avser samma tillstånd. Det är en infektion i livmodern, äggstockarna och oftast i båda äggledarna. En vanlig orsak är att du har fått en könssjukdom som spridit sig uppåt till livmodern och äggledarna, men det kan också uppstå på grund av bakterier som inte överförts sexuellt. På engelska kallas det för Pelvic Inflammatory Disease och förkortas PID.

Vad är en äggledarinflammation?

Det är en infektion i äggledarna. Kallas inom vården för salpingit. Vid akut bäckeninflammation är det vanligt att ha infektion i båda äggledarna, så kallad bilateral salpingit.

Vad är en äggstocksinflammation?

Vid en akut bäckeninfektion är det vanligt att det också bildats en infektion i äggstockarna.

Kan äggledarinflammation bero på annat än könssjukdom?

Könssjukdom är den vanligaste orsaken, men sjukdomen kan också uppstå av andra bakterier som till exempel tarmbakterien E.coli eller campylobacter.

Går det att åtgärda ärrbildning efter en äggledarinflammation?

Det kan gå att ta bort sammanväxning och viss ärrbildning kirurgiskt. Om det inte är möjligt kan det behövas IVF-behandling för att bli gravid. Då befruktas utplockade ägg med spermier i provrör. Om det ger upphov till ett embryo kan detta sedan placeras in i livmodern.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2022-03-22
Granskare: Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
Senast granskad: 2022-05-05
 • Öppet alla dagar i veckan
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med