Demens

För dig med misstänkt demens eller redan konstaterad demens kan du få hjälp hos oss. Du får först träffa en läkare för att gå igenom besvären. Vid behov bokas besök hos vår demenssköterska där du bl.a. får utföra minnestest. Sköterskan återkopplar sedan till läkaren för bedömning och uppföljning. Det finns även möjlighet till årliga kontroller hos läkare.