Om oss

Vi erbjuder nära vård för dig i Region Uppsala och anpassar oss efter dina behov.

Centrumkliniken

Centrumklinikens verksamhet drivs med hög kompetens med fokus på personliga relationer och närhet. Vi arbetar både med vård och förebyggande insatser gällande din hälsa.

På kliniken arbetar läkare med specialistkompetens i allmänmedicin, specialistsjuksköterskor inom astma, KOL, diabetes- och distriktssjukvård, sjukgymnaster/fysioterapeuter, dietister, kuratorer, psykologer, gynekologer och ögonspecialister.

Klicka gärna runt på vår hemsida och sociala medier om ni vill veta mer om oss.

Medarbetarna på Centrumkliniken är handplockade för sin unika personlighet och kompetens. Kliniken drivs av att ha patienten i fokus, ständigt utvecklas och en trevlig arbetsmiljö.

Välkommen till oss!

Värdegrund

Centrumkliniken är ett fristående privat vårdföretag som utför vård enligt samarbetsavtalet med Region Uppsala.

Vården på Centrumkliniken i Uppsala bygger på respekt för patientens självbestämmande och integritet – att tillgodose behovet av trygg vård och behandling.

Vi strävar efter att hela tiden utveckla verksamheten och öka vår kompetensbredd för att göra det enkelt och bra för våra patienter samt vara en attraktiv arbetsplats. Hos oss är beslutsvägarna korta och prestigelöshet en självklarhet.

Kvalitetspolicy

Centrumklinikens verksamhet bedrivs med hög kompetens och med fokus på personliga relationer och närhet. Vi arbetar både med vård och förebyggande insatser, friskvård och hälsa.

Lex Maria ansvarig – skyldighet att rapportera fel och brister i vår verksamhet till Socialstyrelsen: Svante Svenson (medicinsk rådgivare och allmänspecialistläkare på Centrumkliniken)

Miljöpolicy

Miljöarbetet ingår som en naturlig del i Centrumklinikens verksamhet. Vi följer relevant miljölagstiftning samt Region Uppsalas miljökrav.

Genom att arbeta med ständiga förbättringar minskar vi kontinuerligt vår miljöpåverkan. Vi strävar efter att förebygga miljöproblem, undvika hälsorisker samt effektivisera resursutnyttjande och minimera avfallsmängderna.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling i samhället och genom vårt engagemang påverka kunder och leverantörer. Läs gärna mer om vårt sociala ansvar och våra samarbetspartners.

About Centrumkliniken

We are a small, familyoriented healthcare clinic who wants to give every person an individual approach and not only give the best care possible but also help you to prevent sickness.

We can offer a full range compentence which includes doctors, nurses with specialties in diabetes, asthma, COPD (chronic obstructive pulmonary disease) and a districtnurse. We also have a psychologist, counselling therapist, physiotherapists, gynaecologists and a dietitian. We also have experienced and high skilled eye doctors and we do special eyesurgery.

If You are a citizen living in Uppsala county it is possible for You to choose us as Your clinic for further contacts regarding Your health.

Contact

018-613 19 00, or –tjänster 1177.se (counselling and booking)