Lista dig på Centrumkliniken

Du kan välja att tillhöra en särskild vårdcentral, det kallas att lista sig. Du har rätt att söka vård på vilken vårdcentral du vill och det kostar inget att lista sig. Det är är frivilligt och aldrig bindande. Du kan lista dig hos oss på Centrumkliniken via 1177 här, eller genom att kontakta oss, så skickar vi en blankett för listning hem till dig.