Medicinska sekreterare

Våra medicinska sekreterare ansvarar för reception, fakturafrågor, journalskrivning och annan dokumentation på Centrumkliniken.

Allmänna, administrativa frågor (ej patientärenden) besvaras av våra sekreterare i receptionen på telefon 018-6131902, telefontid 11.15-11.45 eller via e-post till centrum@familjedoktorerna.se.

I enlighet med sekretesslagen kan vi inte hantera patientärenden här utan hänvisar till bokningen.

Medicinska sekreterare

Ann-Cathrin Lindberg
Helene Gräll
Helena Westlund, enhetschef
Ida Strömbäck

Receptionist/Administratör

Isabelle Sandberg