TBE (Fästingvaccin)

TBE orsakas av ett virus som drabbar nervsystemet. Smittan överförs till människa genom fästingbett och drabbar cirka 150 personer varje år. Om man har smittats av TBE-viruset kan man efter 1-2 veckor drabbas av influensaliknande symtom i form av lindrig feber och huvud- och kroppsvärk. De här besvären varar upp till 1 vecka, varefter de flesta blir friska. Men hos ca var tredje smittad sprids viruset vidare till hjärna och hjärnhinnor. Då insjuknar man igen med hög feber, svår nackstyvhet, kräkningar, yrsel och påverkat allmäntillstånd. Idag finns ingen medicin som botar TBE men det finns vaccin som skyddar.

Både barn, från 1 års ålder, och vuxna kan vaccinera sig – även under pågående säsong. Om du ofta vistas i områden där TBE förekommer rekommenderas vaccination. Av de vuxna som får infektionen får ungefär var tredje långvariga och ofta bestående skador. Läs mer här.

Vaccinera dig mot TBE

Om du vill boka en tid eller har frågor om vaccinationen kan du ringa till våra sjuksköterskor på 018 – 613 19 00 eller boka direkt via e-tjänster på 1177.se.

Vuxen 350 kr/dos
Barn 300 kr/dos

Dos och skydd om du är under 50 år

Kroppen börjar bilda antikroppar efter första sprutan, fullt skydd kräver dock grundvaccinationen vilket är 3 sprutor.

Dos 2 tas efter 1-3 mån.
Dos 3 tas i god tid innan kommande fästingsäsong; 5 – 12 mån beroende på sorts vaccin.
Dos 4 tas 3 år efter dos 3.
Därefter tas ny dos var 5e år.

Dos och skydd om du är över 50 år
Kroppen börjar bilda antikroppar redan efter första sprutan, fullt skydd kräver dock grundvaccinationen vilket är 4 sprutor om du är över 50 år.

Dos 2 tas efter 1 mån, dos 3 efter 3 mån.
Dos 4 tas i god tid innan kommande fästingsäsong; 5 – 12 mån efter dos 3 beroende på sorts vaccin.
Därefter tas en ny dos var 5e år.

Kontakta oss om du vill ha mer information!