Sjuksköterskemottagning

Välkommen till sjuksköterskemottagningen på Gällivare Hälsocentral.

Du når oss via vårt automatiska återuppringningssystem 09-706 68 99, välj alternativ 4 tidsbokning till läkare/sjuksköterska alternativt kontakta oss via 1177 Vårdguidens tjänster där du loggar in med ditt Bank-ID.

Vårt uppdrag är att ta emot ditt samtal samma dag som du ringer och de uppföljningar som sker via region Norrbotten visar att vi svarar på c:a 99% av alla samtal som inkommer vardagar mellan kl 08:00-17:00.

Även vid telefonrådgivning jobbar vi enligt datumindelning och det innebär att du som patient får prata med den sjuksköterska som tillhör ditt team. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, är det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov.

På sjuksköterskemottagningen kan du bland annat få hjälp med:

 • Akuta bedömningar då bedömning via telefon inte ger tillräcklig information eller om ärendet brådskar. Här finns alltid läkaren till hands.
 • Årsbesök blodtryck med provtagning
 • Besök hos diabetessköterskan
 • Besök till astma/KOL-sköterskan, årsbesök för uppföljning
 • Hudåkommor för bedömning, till exempel sår eller sårskador
 • Infektioner till exempel halsont eller urinvägsinfektion
 • Vaccinationer
 • Hälsosamtal för de som fyller 40-, 50- och 60 år.
 • Tobaksavvänjning
 • Alkoholkontroll i samband med läkemedelsbehandling eller ansökan om ex. alkolås
 • Läkemedelsbehandlingar injektioner, infusioner ”dropp” till exempel vid benskörhet eller svår järnbrist
 • Dermatoskopisk fotografering av födelsemärken tillsammans med läkare

Sjuksköterskor och läkare arbetar tillsammans på mottagningen och ibland kan du få träffa både din läkare och sjuksköterska vid samma besök, t.ex. vid ett sjuksköterskebesök där en läkarkonsultation blir nödvändig.

Alla besök hos sköterska eller telefonsamtal dokumenteras i din journal som du kan läsa med ditt Bank-ID via 1177.