Vår personal

Läkare

Mats Perkmar
Distriktsläkare

Andisheh Rowshan Ravan
Distriktsläkare

Anna Ges
Distriktsläkare

Susanne Jaklund Collett
ST-läkare

Jakob Norrman
ST-läkare

Nurshin Hareni
ST-läkare

Linn Dahlin
Leg. läkare

Maria Miteva
Underläkare

Distriktssköterskor

Niklas Johansson
Camilla Mårtensson

Sjuksköterskor

Ann-Sofie Englund
Cecilia Björk
Anne Perkmar
Emelie Englund

Undersköterskor

Pia-Lena Björkengren
Ingela Andersson

Diabetessköterska

Maria Nilsson

Barnsjuksköterskor

Pernilla Josefsson
Linda Haraldsson
Anna Säfström

Arbetsterapeut & Sjukgymnaster

Marie Johansson
Arbetsterapeut

Eva Mattsson
Sjukgymnast

Nina Jorlid
Sjukgymnast

Psykologer

Johannes Engh
Psykolog

Stina Hedström
Psykolog

Rehabsamordnare

Marie Johansson

Administration

Inger Bertilsson
Medicinsk sekreterare

Theresa Johansson
Medicinsk sekreterare

Elisabeth Johansson
Medicinsk sekreterare

Ulrica Svensson
Medicinsk sekreterare

Annika Wallin
Ekonom