Tillbaka till Doktor.se

Vilka är vi?

På Psykologmottagningen arbetar flera psykologer. Vi erbjuder bedömning, psykologisk behandling och rådgivning vid mild till måttlig psykisk ohälsa samt stödjande insatser vid krissituationer under en begränsad tid. I det fall dina behov är större än vad vi kan erbjuda hjälp för inom primärvården kan vi hjälpa dig med remiss till annan vårdgivare. I vissa fall kan det bli aktuellt med kontakt med annan vårdpersonal här på mottagningen, t.ex. läkare för medicinsk bedömning.

Hur får jag en tid?

Vi tar emot listade patienter som är 18 år eller äldre. Ring vårdcentralen eller lyft önskemål om psykologbesök med din behandlare under besök på vårdcentralen för inbokning av tid.

Hur går det till?

Du kallas först till ett kortare bedömningssamtal hos en av våra psykologer. Syftet är att göra en bedömning av din situation och dina behov för att du och psykologen ska kunna skapa en plan för lämplig insats. Det kan vara bra att du redan innan ditt besök funderar över syftet med behandlingen och vad frågeställningen är som du önskar hjälp med. Detta gör det enklare att skapa behandlingsmål och ringa in vilken riktning behandlingen bör ha.

Behandlingen kan efter bedömning utgöras av individuell behandling och rådgivning. Vi erbjuder också kurser, internetbaserad KBT, föreläsningar, workshops och gruppbehandlingar. Under insatserna arbetar du tillsammans med psykologen för att hitta strategier och verktyg för hur du kan hantera utmaningarna på ett mer hjälpsamt sätt. Behandlingen kommer inte enbart begränsas till besöket med din psykolog utan behöver också aktivt deltagande från din sida och möjlighet att också prova på att göra nya saker i din vardag för att förbättra det egna måendet.

Vi ansvarar för att:

  • ge dig god och evidensbaserad vård
  • tillsammans med dig arbeta mot dina mål
  • bemöta dig på ett professionellt och respektfullt sätt

Som patient ansvarar du för att:

  • aktivt delta i din behandling
  • komma i tid till dina planerade besök
  • omboka/avboka din besökstid i god tid (minst 24 timmar innan). Ange gärna orsak samt om du önskar ny tid eller återkommer själv.

Välkommen till oss på Psykologmottagningen!

  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.