Astma/kol-mottagning

Har du astma eller KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom? Oroar du dig även för rökning? Vi hjälper dig.

  • Du erbjuds regelbunden kontakt med astma-/KOL-sköterskan
  • Du erbjuds individuell rökavvänjning samt rökavvänjning i grupp
  • Rådgivning kring astma eller KOL
  • Information om användning och justering av dina mediciner
  • Hjälpmedelsförskrivning
  • Spirometri (test för mätning av lungfunktion) samt uppföljning av behandling
  • Vi utför även pricktest

Hos oss träffar du: Veronica Garrido Martorell

Telefonrådgivning: tisdag, onsdag, torsdag kl. 14.00–14.30 (gäller helgfria dagar).
Ring 011-496 11 06.

Vi samarbetar med