Tillbaka till Doktor.se

Sjukskrivning

Här nedan finner du som blivit eller riskerar att bli sjukskriven, lite allmän information om vad som gäller.

Att bli sjukskriven

Vid sjukdom/skada som gör att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter har läkare möjlighet att sjukskriva dig, på heltid eller deltid. Många gånger går det bra att arbeta trots sjukdom eller skada.

Att inte bli sjukskriven

Det är inte möjligt att bli sjukskriven för sådant som tillhör livets naturliga svårigheter eller prövningar. Sådant kan vara relationsproblem eller att ”få ihop livspusslet”.

Det här behöver läkaren veta

För att kunna skriva ett sjukintyg behövs information om din aktuella sjukdom/skada och hur den begränsar dig. Du kommer att behöva förklara vad det är som gör att du inte kan arbeta/klara av dina arbetsuppgifter.

Rätt till sjukpenning

Om läkaren bedömer att du för tillfället inte kan arbeta, kan han eller hon skriva ett sjukintyg. Detta skickas sedan till Försäkringskassan som i sin tur avgör om du har rätt till sjukpenning.

Vid arbetslöshet

Om du är arbetslös kan det vara svårt att bli sjukskriven. Du ska då vara så pass begränsad av din sjukdom/skada att du inte kan klara något som helst arbete. Då inte ens enklare arbetsuppgifter, exempelvis att prata i telefon, skriva på en dator eller uppgifter som inte belastar din kropp fysiskt.

Behov av sjukintyg

Du har rätt att sjukskriva dig själv under de första 7 dagarna vid sjukdom/skada. Från dag 8 behöver din arbetsgivare ett sjukintyg som du ska lämna in till denne. Arbetsgivaren betalar din sjukpenning under de första 14 dagarna. Därefter övergår ansvaret till Försäkringskassan.

På grund utav Covid-19 gäller speciella regler för behovet av sjukintyg. 
Läs mer här.

Syftet med sjukskrivning

Sjukskrivningsperioden är endel av din behandling och bör tillsammans med andra rehabiliterande åtgärder bidra till att du får tillbaka din arbetsförmåga.

Risker med sjukskrivning

Ju längre tid man är sjukskriven, desto svårare kan det vara att på nytt uppta sitt arbete. Således är det viktigt att undvika längre frånvaro från arbetet än vad som är nödvändigt. En sjukskrivning kan med fördel begränsas till deltid, då det minskar risken att bli sjukskriven på heltid, under lång tid.

Förväntningar på dig

Du själv är en viktig del i ditt tillfrisknande och du kan komma att få saker att göra och som du förväntas fullfölja. Det kan röra sig om behandling med en särskild medicin eller kontakt med sjukgymnast. Det kan även röra sig om råd att följa; regelbunden fysisk aktivitet eller att upprätthålla sömn- och kostvanor. Regelbunden kontakt med arbetsplatsen eller arbetsgivaren kan också vara värdefullt. För många sjukdomar innebär inaktivitet att läkning förhindras eller försenas. Att vara aktiv i lagom mån är däremot ofta bra för måendet och tillfrisknandet.

Rehabiliteringsplan

I samband med sjukskrivning som förväntas bli långvarig kan man upprätta en rehabiliteringsplan. Målet är att gynna ditt tillfrisknande och därmed återgång i arbete. Planen upprättar du tillsammans med läkare och innehåller information om vad du behöver för att må bättre. Risken om du inte följer rekommendationerna i planen är att du inte tillfrisknar. Därtill ökar risken för att Försäkringskassan inte beviljar fortsatt sjukpenning.

Få tag på mitt sjukintyg

Vanligtvis skickas ditt sjukintyg elektroniskt direkt till Försäkringskassan. Det du själv behöver göra, är att lämna en kopia till din arbetsgivare. Du kan alltid ladda ner intyget från Försäkringskassans hemsida, via 1177 Vårdguiden E-tjänster eller ta en kopia om du fått ett intyg i handen.

Om jag inte kan börja jobba?

Finns det fortfarande nedsättning i din arbetsförmåga när din sjukskrivning går mot sitt slut, kan det bli aktuellt med en ny bedömning. Det är något en läkare tar ställning till och du behöver då komma på ett läkarbesök. Du behöver själv ringa och boka, om du inte redan fått en ny tid. Du behöver vara ute i god tid, gärna två veckor innan ditt intyg löper ut.

Om jag inte beviljas sjukpenning

Tycker Försäkringskassan att det saknas information i sjukintyget frågar de efter en komplettering. Den fråga kommer automatiskt till din läkare. Därefter gör de sin bedömning. De kan, även om din läkare bedömt att du inte kan arbeta, avslå rätten till sjukpenning.

Viktigt

Inaktivitet kan många gånger förhindra eller försena läkning av sjukdom/skada. Att vara aktiv i lagom mån är däremot ofta bra för måendet och tillfrisknandet.

Rehabiliteringskedjan, Försäkringskassans tidsram

Dag 1-90 som du är sjukskriven kan Försäkringskassan betala ut sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete eller ett annat tillfälligt arbete hos sin arbetsgivare.

Dag 91-180 kan Försäkringskassan betala sjukpenning endast om du inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.

Dag 181-365 kan du endast få sjukpenning om du inte kan utföra annat arbete som är normalt förekommande på hela arbetsmarknaden. Men detta gäller inte om Försäkringskassan bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare före dag 366.

Från dag 365 kan du bara få sjukpenning om du inte alls kan utföra sådant arbete som är normalt förekommande på hela arbetsmarknaden.

  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.